Інші завдання дивись тут...

Завдання 643 Ознайомлення з дробами

3/12 < 9/12

5/6 > 1/6

3/4 > 1/4

2/3 > 1/3

1/2 = 1/2

Завдання 644

1/2 = 1 : 2 = (1 • 2) : (2 • 2) = 2 : 4 = 2/4   

3/12 = 3 : 12 = (3 : 3) : (12 : 3) = 1 : 4 = 1/4   

5/25 = 5 : 25  = (5 : 5) : (25 : 5) = 1 : 5 = 1/5    

9/27 = 9 : 27 =  (9 : 9) : (27 : 9) = 1 : 3 = 1/3    

12/36 = 12 : 36 = (12 : 12) : (36 : 12) = 1 : 3 = 1/3

 

Завдання 645

32/32 = 46/46

4/7 < 1

2/14 < 8/14

6/12 > 2/12

m/28 > (m – 7)/28

n/55 < (n+1)/55

Завдання 646

Накресли відрізок довжиною 6 см. Розділи його на 12 рівних частин. Покажи 1/12, 1/6, 1/4, 1/3 цього відрізка.

 

Завдання 647

Дроби у порядку спадання: 3/4, 3/5, 3/6, 3/8, 3/9

 

Завдання 648

2/3, 2/5, 2/7, 2/9, 2/11 Дроби записані у порядку спадання. 

 

Завдання 649 Запиши вирази, за допомогою яких знайдемо:

3/4 від числа a: а : 4 • 3

5/7 від числа b: b : 7 • 5

m/n від числа 60: 60 : n • m

число, якщо його 3/4 становлять a: а : 3 • 4

число, якщо його 5/7 становлять b: b : 5 • 7

число, якщо його m/n становлять 60: 60 : m • n

Завдання 650

В акваріум налили 30 л води, заповнивши 2/5 його об'єму. Скільки літрів води треба долити, щоб наповнити акваріум?

Розв'язання

1) 30 : 2 • 5 = 75 (л) – об'єм акваріума.

2) 75 – 30 = 45 (л) – треба долити.

Відповідь: 45 літрів.

Обернена задача

 

Завдання 651 Туристична група мала пройти 72 км. До зупинки вона подолала 1/6 усього шляху, а після зупинки — 3/4 шляху, який подолала до зупинки. Скільки кілометрів пройшла туристична група?

Розв'язання

1) 72 : 6 • 1 = 12 (км) – подолала шлях до зупинки.

2) 12 : 4 • 3 = 9 (км) – подолала шлях після зупинки.

3) 12 + 9 = 21 (км) – пройшла туристична група.

Відповідь: 21 кілометр.

 

Завдання 652

Числа в порядку зростання: 2/45, 6/45, 14/45, 16/45, 18/45,  23/45, 38/45, 44/45, 1

 

Завдання 653 Запиши вираз, за допомогою якого можна знайти:

1) дванадцяту частину від суми чисел b і c; (b + c) : 12

2) число, дев'ята частина якого дорівнює сумі чисел m і n; (m + n) • 9

3) восьму частину від різниці чисел x і у; (x  y) : 8

4) число, сота частина якого дорівнює частці чисел d і a; (d : a) • 100

5) сорокову частину від добутку чисел p і k. • k : 40

 

Завдання 654

На екскурсію поїхали 42 п'ятикласники, які становили 3/4 усіх учнів. Учні початкової школи становили 1/7 усіх учнів, а шестикласники — решту. Скільки шести­класників поїхало на екскурсію?

Розв'язання

1) 42 : 3 • 4 = 56 (уч.) – всього учнів.

2) 56 : 7 • 1 = 8 (уч.) – поїхало учнів початкової школи.

3) 56 – (42 + 8) = 6 (уч.) – поїхало шестикласників.

Відповідь: 6 учнів.

 

Завдання 655 Знайди, за яких натуральних значень змінної кож­на з поданих нерівностей є істинною

5/7 > r/7, якщо r < 5

d/8 > 3/8, якщо d > 3

5/9 > 5/a, якщо a > 9 

Завдання 656

2/9 < 2/3

6/11 > 6/15

17/28 < 17/21

42/(b+5) < 42/b

Завдання 657

Як між дванадцятьма дітьми розділити порівну 7 яблук, якщо кожне яблуко можна ді­лити не більше ніж на 4 рівні частини?

Чотири яблука ділимо на 3 частини, а три яблука — на 4 частини, отримаємо 24 частини, які діляться порівно між 12 учнями.
• 3 + 3 • 4 = 24 (ч.) – всього частин.

 

Завдання 658

400 + 300 = 700

397 + 303 = 700

51 : 17 = 3

510 : 170 = 3

980 : 70 = 14

98 : 7 = 14

Завдання 659

27 : 9 = 27/9 = (27 : 9) / (9 : 9) = 3/1 = 3

90 : 15 = 90/15 = (90 : 15) / (15 : 15) = 6/1 = 6

56 : 28 = 56/28 = (56 : 28) / (28 : 28) = 2/1 = 2

42 : 14 = 42/14 = (42 : 14) / (14 : 14) = 3/1 = 3

96 : 32 = 96/32 = (96 : 32) / (32 : 32) = 3/1 = 3

 

Завдання 660

Накресли відрізок AB довжиною 12 см. Дужками різних кольорів познач 1/2, 2/4 і 3/6 цього відрізка.

1/2 від 12  це 12 : 2 = 6 (см)

2/4 від 12  це 12 : 4 • 2 = 6 (см)

3/6 від 12  це 12 : 6 • 3 = 6 (см)

Дужками різних кольорів позначаємо точку, що дорівнює 6 см, на відрізку 12 см.

 

Завдання 661

Р(1/18) і K(2/18).

 

Завдання 662 Заміни частку двох натуральних чисел дробом за схемою. Застосувавши основну властивість дробу, утвори рівні дроби.

3 : 18 = 3/18 = (3 : 3)/(18 : 3) = 1/6

6 : 72 = 6/72 = (6 : 6)/(72 : 6) = 1/12

16 : 64 = 16/64 = (16 : 8)/(64 : 8) = 2/8

15 : 25 = 15/25 = (15 : 5)/(25 : 5) = 3/5

18 : 90 = 18/90 = (18 : 9)/(90 : 9) = 2/10

 

Завдання 663 Порівняй дроби

5/10 = 1/2

2/3 = 10/15

4/12 = 8/24

30/150 = 3/15

Завдання 664

Накресли координатний промінь OX з одиничним відрізком довжиною 16 клітинок. Познач точки, які від­повідають поданим дробам.

 

Завдання 665 Накресли координатний промінь OX з одиничним відрізком довжиною 12 клітинок. Познач точки, що відповідають поданим дробам. Чи є серед поданих дро­бів рівні? Запиши відповідні рівності.

 

Завдання 666 Порівняй дроби.

7/8 > 4/8

(a + 3)/57 > a/57

5/19 < 12/19

8/36 < 24/36

Завдання 667  Замінили частку двох натуральних чисел дробом.

5 : 12 = 5/12

5 : c = 5/c

x : у = x/y

Завдання 668 Замінили дріб часткою двох натуральних чисел.

5/34 = 5 : 34

c/k = c : k

15/63 = 15 : 63

Завдання 669

4/8 = 1/2 = 2/4 = 8/16

16/32 = 1/2 = 4/8 = 8/16

18/72 = 1/4 = 2/8 = 3/12

16/48 = 1/3 = 2/6 = 8/24

14/56 = 1/4 = 2/8 = 7/28

18/90 = 1/5 = 2/10 = 3/15

24/72 = 1/3 = 2/6 = 4/12

Завдання 670

Пари рівних дробів:

Дописали рівні їм дроби.

2/7 = 4/14
7/11 = 14/22 = 35/55
6/15 = 2/5
32/64 = 1/2 = 8/16
15/40 = 3/8
21/35 = 3/5
6/5 = 25/30
24/56 = 12/28

Завдання 671

Пари рівних дробів:

Більші дроби від вибраного

Менші дроби від вибраного

2/9 = 4/18 = 8/36
3/7 = 6/14 = 12/28
8/17 = 16/34 = 32/68
5/11 = 10/22 = 20/44
10/15 = 20/30 = 40/60
3/9, 4/9, 5/9, 9/9
4/7, 5/7, 6/7
9/27, 10/27, 27/27
5/11, 7/11, 8/11
11/15, 12/15, 13/15
1/9, 2/12, 2/13
1/7, 2/7, 3/8
1/17, 2/17, 3/17
1/11,2/11, 3/11
1/15,2/15,3/15

Завдання 672

A(4/12) = A(1/3) = A(2/6)
B(6/12) = B(1/2) = B(3/4)
C(8/12) = C(2/3) = C(4/6)
M(10/12) = M(5/6= M(15/18)

Завдання 673

Як між одинадцятьма дітьми розді­лити порівну 10 тістечок, якщо кожне тіс­течко можна ділити не більше ніж на три рівні частини?

Інші завдання дивись тут...