Інші завдання дивись тут... 

ВСТУП. НАУКИ, ЩО ВИВЧАЮТЬ ПРИРОДУ ВИВЧЕННЯ ПРИРОДИ.

Сторінка 1. 

Завдання № 1.

1. Природа — це усе, що оточує людину і виникло без її втручання.

Жива природа (організми) Нежива природа

дуб

боровик

білка

дюдина

водорості

паличка Коха

Сонце

камінь

ґрунт

зорі

град

гори

 

2. Природознавство — це знання людини про природу.

 

3.

Природнича наука Вивчає
Географія Материки, океани, річки, гори й рівнини
Астрономія Галактики, зірки, інші небесні тіла
Фізика Будова, взаємодія тіл, різноманітні явища природи
Біологія Живі організми
Хімія Речовини та їх перетворення
Екологія Взаємозв'язки організмів між собою і з навколишнім середовищем

 

 

Завдання № 2. 

 

 

Завдання № 3*. Придумайте і намалюйте в зошиті або на окремому аркуші емблему для двох-трьох природничих наук (на вибір). Поясніть усно, чому ви пропонуєте саме такі емблеми.

 

 

МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ ПРИРОДИ

Сторінка 4.

Завдання № 4. 

Метод — це шлях дослідження, спосіб – це дія або система дій дослідження.

Спостереження – метод пізнання у звичних умовах за допомогою органів чуття.

Вимірювання – це дослідження шляхом зіставлення з мірними еталонами.

Експеримент – це дослідження у спеціально створених умовах.

 

 

Завдання № 5.

Промені світла, які падають на дзеркальну поверхню, позаду поверхні утворюють тінь. Оскільки дзеркало непрозоре, воно не пропускає світло.  

У книги тінь прямокутної форми, у м'яча — круглої, а в трикутника — трикутна.

Висновок: світлові промені поширюються прямолінійно. 

Метод дослідження: експеримент. 

 

 

Завдання № 6. Запишіть, які методи дослідження знадобляться вам для того, щоб:

1 — дізнатися температуру води в морі —  вимірювання.

2 — установити швидкість пересування черепахи —  спостереження, вимірювання.

3 — з'ясувати, які тіла притягуються магнітом —  експеримент.

4 — визначити час повного місяця й молодика — спостереження, вимірювання.

 

 

Завдання № 7*. Проведіть спостереження за поведінкою акваріумних рибок (або інших тварин живого куточка) під час годування. Розкажіть про свої спостереження.

Коли кидати корм завжди в одному місці акваріуму й годувати риб в певний час, тоді згодом вони привикають. Достатньо підійти до акваріуму, рибки збираються у місці годівлі. Оскільки рибки ненаситні, то корму треба давати в міру, щоб вони повністю з’їдали його за 3 – 5 хвилин. Бо краще недогодувати рибок, ніж перегодувати. Коли корм закінчиться, вони згодом розпливаються по різних частинах акваріуму. 

 

 

ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ПРИРОДИ

Сторінка 5.

Завдання № 8. 

 

 

Завдання № 9*. 

Прилад Призначення приладу Позначення й одиниці вимірювання
Вимірювальні прилади

Лінійка

Вимірює лінійні розміри тіл (довжину; ширину; висоту)

l

мм, см, дм, м

Терези
Вимірює масу

m

г, кг, ц, т

Годинник
Вимірює час

t

сек., хв., год

Мірний циліндр Вимірює об'єм

V

см3, мл, дм3, л, м3 

Термометр Вимірює температуру

t

°С

Збільшувальні прилади
Лупа Вивчення тіл малих розмірів 
Мікроскоп Вивчення тіл ще менших розмірів

 

 

Завдання № 10. Підпишіть під малюнками назви лабораторного обладнання.

 

 

Завдання №11. 

1. Цей прилад допомагає мандрівникам знаходити шлях додому (компас). 

2. Прилад, що вимірює температуру (термометр). 

3. Вони є обов'язковими в продуктових магазинах (терези). 

4. Допомагає побачити клітини і світ бактерій (мікроскоп). 

5. Цей прилад «наближає» до нас Місяць і зорі (телескоп). 

6. Ви часто дивитеся на нього, особливо під час контрольної роботи (годинник).

7. Прилад, що вимірює атмосферний тиск (барометр).

 

Інші завдання дивись тут...