Інші завдання дивись тут...

ВСТУП. НАУКИ, ЩО ВИВЧАЮТЬ ПРИРОДУ ВИВЧЕННЯ ПРИРОДИ.

Завдання № 1.

1. Природа — це усе, що оточує людину і виникло без її втручання.

Жива природа (організми) Нежива природа

дуб

боровик

білка

людина

водорості

паличка Коха

Сонце

камінь

ґрунт

зорі

град

гори

 

2. Природознавство — це знання людини про природу.

 

3.

Природнича наука Вивчає
Географія Материки, океани, річки, гори й рівнини
Астрономія Галактики, зірки, інші небесні тіла
Фізика Будова, взаємодія тіл, різноманітні явища природи
Біологія Живі організми
Хімія Речовини та їх перетворення
Екологія Взаємозв'язки організмів між собою і з навколишнім середовищем

 

 

Завдання № 2. 

 

 

Завдання № 3*. Придумайте і намалюйте в зошиті або на окремому аркуші емблему для двох-трьох природничих наук (на вибір). Поясніть усно, чому ви пропонуєте саме такі емблеми.

Інші завдання дивись тут...