Інші завдання дивись тут...

НАУКИ, ЩО ВИВЧАЮТЬ ПРИРОДУ

Природа – усе, що оточує людину і виникло без її втручання.

Тіла природи – різні предмети природи.

Явища – зміни, що відбуваються з тілами природи.

 

Наука – система знань про навколишній світ. Усе, що є навколо нас, і ми самі  це предмет вивчення науки.

Усі науки поділяються на природничі (науки про природу) та гуманітарні (науки про суспільство).

Природничі науки вивчають неживу й живу при­роду. Гуманітарні науки – від латинського «гуманітас», що означає «людство», «людяний» – ви­вчають  історію різних народів, їхні мови, звичаї, культуру та релігію.

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ  – науки, що вивчають природу.

Назва науки

Що вивчає наука

Приклади

Фізика

зміни, що відбуваються з тілами природи

фізики досліджують різноманітні зміни з тілами, на основі яких будують прилади та механізми у техніці

Астрономія

небесні тіла

астрономи за допомогою телескопів, штучних супутників, міжпланетних станцій у обсерваторіях дізнаються про віддалені від Землі небесні тіла, завчасно довідуються про настання сонячного чи місячного затемнення тощо

Біологія

організми та їхню різноманітність

біологи вивчають зовнішню і внутрішню будову організмів, умови їхнього життя, зміни, що відбуваються в організмах

Географія

планету Земля

географи досліджують земну поверхню, погоду, океани і моря, народи, які населяють Землю, поширення видів рослин і тварин на нашій планеті, для створення карт, прогнозів погоди, бережного відношення до природних ресурсів

Хімія

речовини, що входять до складу тіл, і перетворення одних речовин на інші

хіміки досліджують склад, будову, властивості, добування і застосування різних речовин для застосування речовин, які є у природі, а також створення нових речовини з наперед заданими властивостями

Екологія

зв'язки організмів між собою та з навколишнім середовищем

екологи допомагають захистити організми від негативного впливу природних явищ і господарської діяльності людини, вчать раціонально використовувати природні ресурси

Мета наук про природу: відкривати, вивчати та використовувати довкілля для потреб людини.

 

Щоб стати науковцем, потрібно: 

• бути уважним і спостережливим; 

• ставити запитання; 

• робити припущення; 

• проводити експерименти;

• знаходити відповіді на запитання.

 

Зв'язки біології з іншими природничими науками: біології у вивченні дихання та живлення живих істот допомагають фізика і хімія, знання про природні умови мешкання забезпечує географія, визначити вплив Сонця й Місяця на організми допомагають фізика й астрономія. 

Зв'язок фізики з біологією – це винаходи, які пов'язані з дослідженнями та копіюванням тварин: літальні апарати з птахів, снігоход з пінгвінів, парашути з кульбаби, панелі з бджолиних стільників, покриття дахів з лусків комах, застібки-липучки з реп'яхів, криниця-журавель з птаха, прилад попередження шторму з медуз.

 

Результати своїх досліджень вчені висвітлюють на сторінках наукових видань про природу (енциклопедії, словники, довідники, атласи, визначники рослин і тварин, хрестоматії, Інтернет тощо). 

 

Упродовж усієї історії люди здійснили велику кількість наукових відкриттів.

Наукове відкриття – встановлення невідомих раніше закономірностей, властивостей та явищ у  навколишньому світі.

Відкриття та винаходи, які вплинули на розвиток людства: папір, компас, двигун тощо.

Сучасні відкриття: метро, літак, телефон, мікроскоп, пральна машина, ліки, вакцини, елект­роенергія, інтернет, нові сорти рослин та породи тварин, штучні тканини, будівельні матеріали тощо. 

Інші завдання дивись тут...