Інші завдання дивись тут...

§ 4. ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ПРИРОДИ.

Обладнання.

Перевірка знань.

1. Які прилади використовують для вимірювання довжини, відстані, пройденого шляху?

довжина Лінійка, метр, мікрометр, рулетка, косинець, штангенциркуль
відстані Метр, рулетка
пройдений шлях Рулетка

2. Які збільшувальні прилади ви знаєте?

До збільшувальних приладів належать лупа, підзорна труба, бінокль, мікроскоп (для вивчення дуже малих об'єктів) та телескоп, радіотелескоп (для вивчення дуже великих об'єктів).

3. Яке лабораторне обладнання використовують для нагрівання речовин, а яке — для їх подрібнення?

Розчини нагрівають у колбі, рідину випарюють з розчину в порцеляновій чашці.

Речовини подрібнюють у порцеляновій ступці.

4. Заповніть табл. 2 (див. с. 20) у зошиті, використовуючи перелік приладів: терези, колба, телескоп, годинник, скляна паличка, лінійка, термометр, мірний стакан, мікроскоп.

Обладнання Прилад Приклад застосування
Збільшувальні прилади мікроскоп Дослідження вірусів, клітин
телескоп Спостереження за небесними тілами
Вимірювальні прилади терези Вимірювання маси тіла
годинник Вимірювання часу виконання завдання
термометр Вимірювання температури повітря, води
лінійка Для вимірювання довжини геометричної фігури
Лабораторне обладнання скляна паличка Для помішування речовини у розчині
колба Для зберігання рідини
мірний  стакан Для вимірювання об'єму

5. З'ясуйте, які вимірювальні прилади є у вас вдома. Підготуйте повідомлення про те, які вимірювання проводять члени вашої родини за їх допомогою.

Побутова вага для зважування продуктів при випічці, електронна вага маси людини; термометр для вимірювання температури повітря, води; годинник для вимірювання часу; метр для вимірювання довжини тканини; рулетка для вимірювання розмірів меблів; лінійка для вимірювання невеликих довжин; барометр для вимірювання тиску повітря; тонометр для вимірювання артеріального тиску.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ. Ознайомлення з простим обладнанням для природничо-наукових спостережень та дослідів.

Завдання 1. Ознайомтеся із запропонованим учителем простим обладнанням для природничо-наукових спостережень та дослідів: лупою, термометром, лінійкою, мірним циліндром.

Завдання 2. Занотуйте в зошиті, з якою метою використовують розглянуте обладнання.

Лупу використовують для збільшення зображення, термометром вимірюють температуру, лінійкою вимірюють лінійні розміри (довжину, ширину, висоту), мірним циліндром вимірюють об'єм.

Інші завдання дивись тут...