Інші завдання дивись тут...

Експерименти зазвичай проводять у спеціально обладна­них приміщеннях — лабораторі­ях. Розрізняють фізичні, хімічні, біологічні лабораторії та такі, які об'єднують кілька напрямів нау­ки.

 

Обладнання — засоби, якими користуються природодослідники (при­лади, моделі, інструменти, пристрої, механізми тощо та методи дослідження).

ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ПРИРОДИ:

1) вимірювальні прилади;

2) збільшувальні прила­ди;

3) лабораторне обладнання.

 

ЗБІЛЬШУВАЛЬНІ ПРИЛАДИ для для вивчення малих об'єктів.

лупа

підзорна

труба

бінокль

мікроскоп світловий

мікроском цифровий

мікроскоп електронний

 

Мікроскоп (від грецького «мікрос» — малий та «скопео — дивитись» роздивлятись) — це збільшувальний прилад, який дозволяє розглядати предмети дуже малого розміру.

Сучасні мікроскопи збільшують у 500 тисяч разів, за такого збільшення вушко голки мало б розмір стадіону.

Цифровий мікроскоп — мікроскоп, у якому зо­браження отримують за допомогою вбудованої електрон­ної відеокамери. Саме ж зображення виводиться на екран.

Електронні мікроскопи - дуже складні прилади, їх встановлюють у спеціальних лабораторіях. Розробили на початку 30-х років XX сторіччя, а для наукових досліджень почали застосовувати дещо згодом. 

Максимальне збільшення об'єктів дослідження до 10 000 000 разів! За їх допомогою вивчають найдрібніші структури клітини.

 

ЗБІЛЬШУВАЛЬНІ ПРИЛАДИ для для вивчення дуже великих або далеких об'єктів.

телескоп

радіотелескоп

космічний телескоп

Хабла

 

У найпотужніший телескоп астрономи спо­стерігають небесні тіла, що розташовані від нас на відстані 13 млрд світлових років (1 світловий рік = 9 460 730 472 580 800 м). 

 

ВИМІРЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ

Вимірювальний прилад Що вимірюють Основні одиниці вимірювання Приклади вимірювання

терези

масу кг, г

Масу складників

для ліків

ваги

 

 

 

 

 

масу

т, ц, кг, г Масу тіла людини, продуктів при покупці, складників для випічки

годинник

час год, хв, сек Час прокидання, тривалість уроку

електронний годинник

секундомір

час сек Час пробіжки спортсмена, кількість ударів пульсу людини за хвилину

термометр

 

температура °С Температура повітря, води, тіла людини

Лінійка  

лінійний розмір (довжину, висоту, ширину) м, дм, см,мм Розміри зошита, геометричних фігур, кімнати, тканини для пошиття, проектування меблів

вимірювальна стрічка (метр)

рулетка

штангенциркуль

лінійний розмір (довжину, висоту, ширину) см, мм Розмір деталі

мікрометр

транспортир

кут ° Кут при кресленні

спідометр

швидкість км/год Швидкість транспортного засобу

барометр

атмосферний тиск Па, мм рт ст Тиск атмосферного повітря

тонометр

тиск мм рт ст Артеріальний тиск людини

пульсометр

пульс ударів/хв Частоту серцевих скорочень 

динамометр Ньютон Силу

динамометр ручний (силомір) Ньютон Силу людини

 

 

ЛАБОРАТОРНЕ хімічне ОБЛАДНАННЯ:

Назва Призначення

мірний циліндр

 

має поділки, тому ним відміряють потрібний об'єм рідини

мірний стакан


мензурка

Колба 

поділок не має, тому використовують для зберігання рідин, приготування розчинів речовин у воді, виконання дослідів з речовинами

хімічний стакан

пробірка

Лійка


наливають рідину акуратно без розбризкування

Піпетка

набирають невеликі об'єми рідини

Скляна паличка


для помішування

Порцелянова чашка


для випарювання рідини з розчинів

Порцелянова ступка


для подрібнення речовини

Лабораторний штатив


у лабораторному штативі кріплять обладнання

штатив для мензурок

у штативі мензурок тримають мензурки

Ложечка

для твердих сипучих речовин

Фільтр 

нещільні пористі матеріали, через які просочується рідина, але не проникають частинки твердого компонента суміші для фільтрування, наприклад, папір, тканина, вата

Спиртовий пальник

використовують для нагрівання

Вимірювальні прилади зі шкалою та електронні числові вимірювальні прилади...

Інші завдання дивись тут...