Інші завдання дивись тут...

§ 6. ХАРАКТЕРИСТИКА ТІЛ

Характеристики тіл.

Перевірка знань.

1. Яка відмінність природних тіл від штучних? Наведіть приклад природних і штучних тіл.

Штучні тіла створені людиною.

Природні тіла: зорі, планети, дерево, гора, річка, птах, хмари, Сонце.

Рукотворні (штучні) тіла: штучний супутник, літак, пенал, будинок, пилосос, лампа, підручник. 

2. Назвіть відомі вам характеристики тіла.

Форма тіла, розмір, маса, об'єм, густина. 

3. Якими приладами та інструментами можна виміряти лінійні розміри і масу тіла?

Лінійні розміри можна виміряти лінійкою, метром, рулеткою, штангенциркулем, мікрометром.

Масу можна виміряти терезами та вагами.

4. Порівняйте за розмірами: а) зошит і двері класної кімнати ; б) чайну і столову ложки.

Зошит менший, ніж двері.

Чайна ложка менша, ніж столова ложка.

5. Вилучіть «зайве» слово в ланцюжку: а) літак, орел, бджола; б) екран телевізора, підручник, м'яч. Поясніть свій вибір.

а) літак (рукотворне тіло)

б) м'яч (тіло неправильної форми) 

6. Поміркуйте, про які характеристики тіл ідеться у прислів'ях:

Горобець маленький, а серденько має (йдеться про масу). 

Ложкою моря не вичерпаєш (йдеться про об'єм).

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ Вимірювання маси та розмірів різних тіл.

Вам знадобляться: нова гумка прямокутної форми, сірникова коробка, дві різні книжки, прилади для вимірювання маси і лінійних розмірів тіл. Здійснюючи вимірювання, не забувайте визначати ціну поділки вимірювального приладу!

Завдання 1. Проведіть вимірювання маси тіл — гумки і сірникової коробки. Порівняйте одержані результати. Яке з тіл має більшу масу?

Маса гумки 12 г

Маса сірникової коробки  7 г

Більшу масу має гумка.

Завдання 2. Виміряйте лінійні розміри гумки і сірникової коробки. Самостійно доберіть прилад для вимірювання. Яке з досліджуваних тіл має більшу довжину, а яке більшу ширину? Результати запишіть.

Для гумки довжина 60 мм, ширина 20 мм, висота 10 мм

Для сірникової коробки довжина 50 мм, ширина 38 мм, висота 14 мм 

Більшу довжину має гумка.

Більшу ширину має сірникова коробка.

Інші завдання дивись тут...