Інші завдання дивись тут...

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТІЛА

Тіло – усе живе і неживе, що створено природою (природні тіла) чи зробила людина (рукотворні тіла). 

Характеристики тіл — це ознаки, за якими вони різняться одне від одного (форма, розміри, маса, об'єм, густина, агрегатний стан). 

Кожна характеристика тіла має певні одиниці вимірювання, бо виміряти - означає порівняти з еталоном. 

 

 

ФОРМА ТІЛА - зовнішні обриси тіла.

 

правильної форми

тіло має лінійні розміри (довжину, ширину, висоту, радіус тощо), буває форма прямокутна, кругла, овальна, квадратна тощо

 

неправильної форми

тіло не має лінійних розмірів.

 

 

ДОВЖИНА

Лінійний розмір включає довжину, ширину, висоту тіла, тоді їх мають прямокутні, квадратні тіла.

Одиниці вимірювання довжини: кілометри (км) , дециметри (дм), сантиметри (см), міліметри (мм) 

Перетворення одиниць довжини: 1 км = 1000 м, 1 м = 100 см, 1 дм = 10 см, 1 см = 10 мм

 

 

ОБ'ЄМ.

Об'єм тіла правильної форми - це величина будь-якого тіла в довжину, ширину й висоту, виміряна в кубічних одиницях.

Одиниці вимірювання об'єму: метри кубічні (м3), літри (л), сантиметри кубічні (см3), мілілітри (мл).

Перетворення одиниць об'єму: 1 м3 = 1000 л, 1 л = 1000 мл = 1000 см3, 1 см3 = 1 мл

Об'єм тіла правильної форми визначають математично

1) спочатку вимірюють розміри тіла;

2) потім підставляють в математичну формулу для розрахунку

Об'єм тіла  неправильної форми визначають за законом Архімеда за об'ємом витісненої ним води

1) у мірний стакан наллємо 500 мл води й обережно зануримо картоплину середніх розмірів;

2) вода у стакані підніметься, наприклад, якщо вода в стакані піднялася до поділки 620 мл, тоді різниця об'ємів: 620 мл - 500 мл = 120 мл = 120 см3 і буде шуканим об'ємом картоплини

 

 

МАСА.

Одиниці вимірювання маси: кілограм (кг), тонна (т), центнер (ц), грам (г)

Перетворення одиниць маси: 1 т = 1000 кг; 1 ц = 100 кг; 1 кг = 1000 г

Масу тіла знаходять зважування За допомогою терезів
Масу тіла обчислюють математично, знаючи об'єм За формулою m = V • ρ, де V - об'єм тіла, ρ – густина тіла, уже визначена для багатьох речовин і міститься в довідниках. 

 

 

ГУСТИНА.

ρ – густина тіла, уже визначена для багатьох речовин і міститься у довідниках.   

Одиниці вимірювання густини: г/см3, кг/м3

 

 

АГРЕГАТНИЙ СТАН.

Інші завдання дивись тут...