Інші завдання дивись тут...

§ 20. ПЛАНЕТИ.

Планети Сонячної системи.

Масштаб.

Перевірка знань

1. Яке небесне тіло назвали планетою?

Планета — велике кулеподібне небесне тіло, що рухається навколо зорі по певних орбітах і світить відбитим від неї світлом.

2. Назвіть відомі вам планети.

Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун.

3. У які групи об'єднані планети Сонячної системи? Назвіть планети кожної групи.

Планети Сонячної системи поділяють на дві групи: планети земної групи (Меркурій, Венера, Земля, Марс) і планети-гіганти (Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун).

4. Який колір має Земля з космосу і чому?

Земля з космосу має блакитний колір. Так виглядають з космосу океани води та повітряна оболонка.

5. Чим планети відрізняються від зір?

Планети світять відбитим світлом.

6. Складіть у зошиті два списки планет. Один — у порядку віддалення планет від Сонця, другий — у порядку зменшення їх розмірів.

Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун.

Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун, Земля, Венера, Марс, Меркурій

7. Складіть порівняльну характеристику тривалості років, діб на різних планетах.

Тривалість року: Меркурій (88 діб), Венера (224,7 діб), Земля (365,25 діб), Марс (1,9 років), Юпітер (12 років), Сатурн (30 років), Уран (84 роки), Нептун (164,8 років).

Тривалість доби: Меркурій (176 діб), Венера (117 діб), Земля (24 год), Марс (24 год 39 хв), Юпітер (10 годин), Сатурн (10 годин), Уран (17 годин), Нептун (16 годин).

8. Радіус Землі 6 378 км, а радіус Місяця — 1 738 км. Відстань між ними 384 000 км. Зробіть зображення Місяця і Землі у масштабі (1 см — 5 000 км) на альбомному аркуші.

1) Знайдемо радіус Землі в масштабі.

6378 км – х мм

5000 км – 10 мм

х = (6378 км • 10 мм) : 5000 км = 12 мм = 1 см 2 мм – радіус Землі на папері.

2) Знайдемо радіус Місяця в масштабі

1738 км – х мм

5000 км – 10 мм

х = (1738 км • 10 мм) : 5000 км = 3 мм – радіус Місяця на папері.

2) Знайдемо відстань між ними в масштабі

384000 км – х мм

5000 км – 10 мм

х = (384000 км • 10 мм) : 5000 км = 768 мм = 76 см 8 мм – відстань між Землею та Місяцем на папері.

|--Земля--|-------------------------------------------------------------------|Місяць|

 2 см 4 мм                      76 см 8 мм                                 6 мм

Інші завдання дивись тут...