Інші завдання дивись тут...

§ 47. ҐРУНТОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЖИТТЯ ОРГАНІЗМІВ

ҐРУНТОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ.

ПРИСТОСУВАННЯ ДО УМОВ СЕРЕДОВИЩА.

Перевірка знань.

1. Яке середовище називають ґрунтовим та які його особливості?

Ґрунтове середовище  - це ґрунт (пухкий верхній шар земної поверхні). Особливості ґрунтового середовища: велика щільність, мало світла, мало кисню, що зосереджений у верхніх шарах, багато вологи, незначні коливання температури, достатньо органічних та неорганічних речовин.

2. Назвіть приклади відомих вам мешканців ґрунтового середовища.

Кроти, дощові черв'яки і сліпаки, жуки, бактерії, жуки, мурашки, личинки комах.

3. Які пристосування до життя у ґрунтовому середовищі мають кроти, дощові черв'яки і сліпаки?

4. У чому полягає вплив людини як чинника живої природи на організми ґрунтового середовища?

Позитивний вплив: підживлення і зрошення посівів чи насаджень, знищення бур'янів і шкідників, осушення надто зволоженого ґрунту.

Негативний вплив: розорення ґрунтів, осушування боліт, забруднення шкідливими речовинами, надмірне внесення добрив, забруднення стічних вод.

5. Восени у ґрунті води більше, ніж улітку. Тоді чому рослини поглинають її менше і розвиваються повільніше, ніж весною?

Недостатньо тепла.

6. Опишіть результати спостережень, проведених вами за завданням рубрики «Станьте дослідниками природи».

Станьте дослідниками природи.

Після теплого нічного дощу придивіться до відкритої ділянки ґрунту. На ній ви побачите численні нірки і горбики землі — результат життєдіяльності дощових черв'яків. 

Мешканці ґрунтового середовища розпушують ґрунт, роблять його проникним для вологи і повітря.

Може так статися, що бачитимете і самих черв'яків. Серед учених немає одностайної думки про те, чому ці тварини під час дощу доволі швидко переміщуються близько до поверхні ґрунту та опиняються на поверхні. А що думаєте з цього приводу ви?

Після опадів вилазять на поверхню через зменшення кисню, місце якого заповнює вода.

Полічіть нірки та горбики на одному квадратному метрі ділянки, щоб знати, скільки черв'яків «потрудилися» на ній.

Інші завдання дивись тут...