Інші завдання дивись тут...

§ 49. ЕКОСИСТЕМИ

ЕКОСИСТЕМИ.

ЧИННИКИ ЖИВОЇ ПРИРОДИ.

Перевірка знань.

1. Який склад має екосистема?

Екосистему утворюють організми, які мешкають на спільній території, взаємодіють між собою і середовищем життя.

Складові екосистеми: рослини, тварини, бактерії , гриби.

2. На які групи поділяють екосистеми?

Групи утворювачів (рослини), споживачів (тварини), руйнівники (бактерії, гриби).

3. Які зв'язки існують між мешканцями екосистем: а) лісу, б) озера?

а) Травоїдні тварини харчуються рослинами. Великі хижаки харчуються меншими тваринами. На деревах паразитують трутовики. Нейтральне існування зайця та лося. Конкуренція між лисицею та вовком. Під осикою росте підосичник. Бульбочкова бактерія на корені рослини. Зозуля поїдає гусінь на дереві. Пташенята зозулі викидають інших пташенят із гнізда. Білка влаштовує оселю в дуплі дерева. Нейтрально мешкають кріт та заєць.

б) Дрібні рачки харчуються одноклітинними. Щука харчується окунем. У рибі паразитує черв. Жаба харчується мальками. Окунь та карась конкурують за їжу. Нейтрально ростуть ряска та стрілолист. Комар сидить на білому лататті. 

4. Куди в екосистемі лісу зникають минулорічна трава та опале листя, рештки померлих тварин?

Руйнівники перетворюють рештки на неорганічні речовини.

5. Наведіть приклади штучних екосистем.

Лісосмуга, поле, сад, город, ставок, водосховище, акваріум, квітник, парк.

6. Яке значення штучних і природних екосистем?

Забезпечують існування різних видів організмів у різних кліматичних умовах планети.

7. Користуючись текстом параграфа і додатковими джерелами, наведіть приклади організмів, що населяють різні яруси лісу.

Верхній ярус утворений деревами (дуб, липа, осика), середній – кущами (терен, глід), нижній травами та грибами (пирій, підсніжник, фіалка, опеньок).

8. Розгляньте фотоілюстрацію. Складіть розповідь про екосистему акваріума.

Акваріум – це штучна екосистема, тобто створена руками людини. Спочатку його облаштовують водоростями, які утворюють кисень, та слугують поживою для рибок. Мешканцями серед тварин є декоративні рибки невеликих розмірів. З прісною озерною водою в акваріум потраплять одноклітинні організми – хламідомонада, амеба. Рибки споживають водорості та одноклітинні організми. Різні рибки конкурують за однакову їжу. Усередині достатньо світла. При надлишку світла зеленіє вода. Звичайно, водне середовище. Людина за допомогою компресора додає кисень, може регулювати освітленість та чистоту в цій екосистемі. Створюють акваріуми для заспокоєння та естетичного задоволення. 

 

Тестові завдання до розділу III, теми 2

1. Який ряд утворений лише назвами організмів?

А півень, скеля, очерет 

Б конвалія, оса, карась 

В коник, Сонце, лелека 

Г зозуля, бінокль, пісок

 

2. Укажіть ряд, в якому перелічені властивості організмів.

А звук, блиск, живлення 

Б об'єм, бінокль, пісок 

В муха, місяць, лебідь. 

Г ріст, подразливість, рух

 

3. Укажіть найменшу складову організму рослини. 

А орган               В клітина

Б квітка               Г листок

 

4. Що спільного у дятла, косулі, сироїжки, ялини? 

А живляться рослинами

Б активно рухаються 

В мешкають у лісі

Г утворюють органічні речовини з неорганічних

 

5. Яка речовина необхідна рослинам для дихання?

А вода    

Б кисень 

В хлорофіл 

Г вуглекислий газ

 

6. За якою ознакою тварини відрізняються від рослин?

А дають потомство 

Б реагують на подразнення 

В живляться готовими органічними речовинами 

Г утворюють органічні речовини з неорганічних

 

7. Установіть відповідність між грибами та групами, до яких вони належать.

Гриб  Група грибів

1 маслюк

2 сажка

3 мухомор

А паразитичні

Б отруйні

В їстівні

Г одноклітинні

 

8. Які організми забезпечують киснем мешканців нашої планети?

А гриби 

Б хижаки 

В зелені рослини 

Г рослиноїдні тварини

 

9. Світло — важливий чинник середовища. Яке біологічне явище відбувається тільки на світлі?

А рух 

Б дихання

В утворення в рослинах органічних речовин із неорганічних

Г випаровування води

 

10. Установіть відповідність між організмом і його пристосуванням до холодної пори року.

Організм Пристосування

1 їжак

2 лелека

3 верба

А скидає листя

Б впадає у сплячку

В відлітає в теплі краї

Г змінює забарвлення хутра

 

 

11. Укажіть штучну екосистему.

А болото           В сад

Б степ               Г ліс

 

12. Одна з груп організмів у складі екосистеми називається утворювачами. Це:

А бактерії                 В тварини

Б гриби                    Г рослини

 

13. Укажіть значення грибів у екосистемі. 

А руйнують гірські породи

Б утворюють органічні речовини 

В слугують кормом для звірів 

Г виділяють кисень 

 

14. Завдяки яким особливостям тварини лісу залишаються непоміченими ворогами? 

А мають маскувальне забарвлення 

Б видають голосні звуки 

В виділяють речовини із неприємним запахом 

Г приймають загрозливу позу 

 

15. Укажіть ряд, утворений назвами тільки мешканців озера.

А рак, дельфін, сироїжка        В рогіз, беззубка, лящ 

Б щука, коник, ряска              Г конвалія, кит, водомірка

 

16. Установіть відповідність між мешканцями саду та групами організмів, до яких вони належать.

Мешканці саду Група організмів

1 вишня, яблуня

2 бджола, сонечко

3 лобода, пирій

4 яблунева плодожерка, хрущ

А корисні комахи 

Б бур'яни 

В плодові дерева 

Г шкідливі комахи 

Ґ корисні птахи

Інші завдання дивись тут...

 

 • Влад
  Огромное спасибо
  7 травня 2018 20:29
 • Ирина
  Огромное спасибо!!!
  8 квітня 2019 20:41
 • Роман
  Огромное спасибо!!!
  10 квітня 2019 20:18
 • Настя
  спасибо за опит.
  24 квітня 2019 16:37
 • Влад
  СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!!
  4 травня 2020 15:24
 • Ярослав
  спасибо
  19 травня 2020 18:04