Інші завдання дивись тут...

 

Сторінка 21.

Тема: Перехід до багатоклітинності  

Завдання 1. Заповніть таблицю. Поставте знак «+», якщо вказана ознака властива для відповідного організму.

Ознаки

Одноклітинні водорості

Колоніальні водорості

Багатоклітинні водорості

Хламідомонада

Вольвокс

Ульва

Зовнішній вигляд

Клітини мають джгу­тики

+

+

 

Клітини мають ядро та хлоропласти

+

+

+

Мікроскопічні розміри

+

 

 

Макроскопічні розміри

 

+

+

Вільно плавають у воді

+

+

 

Кріпляться до різних поверхонь

 

 

+

 

Завдання 2.

Що спільного в будові одноклітинних та багатоклітинних водоростей? Подібна будова клітини: клітинна оболонка, мембрана, цитоплазма, ядро, мітохондрії, пластиди тощо.  

Що відмінного в будові одноклітинних та багатоклітинних водоростей? У багатоклітинних організмах клітини спеціалізуються на виконання певних функцій, певним чином взаємодіють між собою. В одноклітинному організмі  одна клітина виконує всі функції. 

 

Сторінка 22.

Тема: Губки — примітивні багатоклітинні тварини

Завдання 1. Опишіть різні типи клітин, з яких складається тіло губки.

Типи клітин губки

Розташування клітин у тілі губки

Будова та функції клітин

Покривні клі­тини

Зовнішній шар тіла

Можуть містити пори.

Вкривають та захищають тіло, порами починаються канальці

Комірцеві клітини

Внутрішній шар тіла

Один джгутик, комірець з виростів цитоплазми.

Рухають воду з речовинами.

Клітини, які утворюють голки

В міжклітинній  речовині між шарами тіла

Утворюють голки або волоконця.

Слугують скелетом тіла.

Амебоїдні клітини

В міжклітинній речовині між шарами тіла

Нестала форма з псевдоніжками та травними вакуолями.

Захоплення поживних речовин та перетравлення.

Клітини, які дають початок новим колоніям

В мікроскопічній бруньці всередині тіла

Група клітин, оточені двошаровою оболонкою.

Через пору виходять з бруньки та діляться

 

Завдання 2.

Які ознаки багатоклітинних організмів має губка? Різні типи клітин можуть взаємодіяти між собою. 

Які ознаки одноклітинних організмів має губка? Кожна клітина функціонує самостійно.

 

Сторінка 23.

Тема: Рослина — живий організм 

Завдання 1. 

Значення рослин у природі: виділяють кисень, є поживою для інших організмів, рештки формують ґрунт, торф.

Значення для людей: кисень для дихання, вживають в їжу, будівельний матеріал, роблять лікарські засоби та косметику, естетичне задоволення, санаторії в хвойних лісах, використовують в промисловості, торф – паливо, вигодовують худобу.

 

Завдання 2. Кросворд «Фотосинтез».

1. Речовина, здатна вловлювати сонячні промені та трансформувати їхню енергію (хлорофіл).

2. Вуглевод, який утворюється в процесі фотосинтезу (крохмаль).

3. Одна з обов'язкових умов, за якої відбувається фотосинтез (світло).

4. Процес виділення з рослини водяної пари (випаровування).

5. Орган рослини, у якому відбувається фотосинтез (листок).

6. Процес розкладання органічних речовин за участі кисню з вивільненням енергії, необхідної для життєдіяльності організму (дихання).

7. Частина організму, яка має певну будову та виконує певні функції (органи).

8. Біологічна наука, об'єктом дослідження якої є рослини (ботаніка).

9. Газ, який виділяється в навколишнє середовище в процесі фотосинтезу (кисень).

10. Процес життєдіяльності рослини, завдяки якому утворюються нові організми (розмноження).

 

Завдання 3.

Квітка, плід і насінина — це генеративні органи, які забезпечують насінне розмноження

Корінь і пагін — це вегетативні органи, які виконують функції росту, живлення, обміну речовин, виділення продуктів обміну тощо (різноманітні процеси життєдіяльності рослини).

 

Сторінка 24.

Тема: Тканини рослин

Завдання 1. 

Що таке тканина? Група клітин, які подібні за своєю будовою та виконують спільні функції.

 

Завдання 2. Заповніть таблицю за зразком.

Назви тканини

Будова тканини

Функції тканини

Твірні тка­нини

Невеликі розміри клітин, то­нка оболонка і велике ядро.

Дають початок усім іншим тка­нинам рослини.

Покривні тканини: шкірка, корок

Шкірка утворена живими клітинами, можуть мати вирости, бути вкриті кутикулою.

Корок утворений мертвими клітинами, заповненими повітрям та твердими органічними  речовинами 

Відмежовують організм, захищають від несприятливих впливів

Основна тканина

Клітини живі зелені. Багато міжклітинної речовини

Фотосинтез у зелених клітинах.

Провідні

тканини:

судини,

ситоподібні

трубки

Судини - відмерлі трубчасті клітини з повздовжніми потовщеними стінками, поперечні стінки руйнуються.

Ситоподібні стінки – видовжені живі клітини, поперечні стінки мають багато отворів

По судинах висхідний рух речовин, по ситоподібних трубках низхідний рух речовин

Механічні тканини

Видовжені живі або мертві клітини, можуть мати вигляд волоконець.

Надають міцності та пружності

Запасаюча тканина

Безбарвні округлі клітини, багато міжклітинної речовини

Запасаються органічні  речовин та вода

Інші завдання дивись тут...