Інші ГДЗ дивись тут...

ГДЗ / ВІДПОВІДІ / ОТВЕТЫ

 

"до робочого зошита 

БІОЛОГІЯ 6 клас Лариси Мечник та Ірини Жаркової, 2017 року"

 

ГДЗ УКЛАДЕНО ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ЦЬОГО САЙТУ!

Сторінки 3 – 5 Біологія — наука про живу природу. Різноманітність життя на Землі. Методи вивчення організмів. Застосування біологічних знань у діяльності людини
Сторінки 6 – 10
Клітина — одиниця будови організмів. Історія вивчення клітини. Метод світлової мікроскопії. Збільшувальні прилади та їх призначення. Практична робота № 1. Практична робота № 2
Сторінки 11 – 13 Знайомство з клітиною. Клітинна мембрана. Внутрішнє середовище клітини: цитоплазма та включення. Основні органели клітини
Сторінки 14 – 17 Ядро клітини. Ріст і розмноження клітин. Одноклітинні твариноподібні організми — мешканці водойм. Одноклітинні твариноподібні організми — збудники хвороб людини
Сторінки 18 – 20 Одноклітинні організми, здатні до фотосинтезу: евглена зелена, хламідомонада та хлорела. Бактерії: будова та процеси життєдіяльності. Бактерії: роль у природі та житті людини. Ціанобактерії
Сторінки 21 – 24 Перехід до багатоклітинності. Губки — примітивні багатоклітинні тварини. Рослина — живий організм. Тканини рослин
Сторінки 25 – 27 Корінь. Будова і функції. Види коренів та їх видозміни. Пагін. Будова пагона. Його розвиток з бруньки
Сторінки 28 – 32 Будова стебла. Видозміни пагона. Будова та функції листка
Сторінки 33 – 36

Тривалість життя листків. Видозміни листка. Транспорт речовин. Взаємозв'язки між різними частинами рослини.

Вегетативне розмноження рослин. Квітка як орган статевого розмноження рослин. Будова і різноманітність квіток. 

Сторінки 37 – 40 Суцвіття.   Запилення.   Запліднення у квіткових рослин. Будова насінини. Проростання насіння
Сторінки 41 – 44 Різноманітність плодів. Ріст і розвиток рослин. Поняття про класифікацію рослин
Сторінки 45 – 48 Водорості - нижчі спорові рослини. Мохиплауни, хвощі, папороті -  вищі спорові рослини.
Сторінки 49 – 53 Голонасінні (сосна звичайна). Покритонасінні, або Квіткові. Практична робота № 3. 
Сторінки 54 – 55 Сільськогосподарські рослини. Екологічні групи рослин
Сторінки 56 – 59 Життєві форми рослин. Рослинні угруповання. Зв'язки рослин з іншими організмами. Значення рослин для життя на Землі та людини. Практична робота № 4
Сторінки 60 – 64 Загальна характеристика грибів. Екологічні групи грибів. Лишайники — приклад симбіотичних організмів. Шапинкові гриби. Практична робота  № 5 Розпізнавання їстівних та отруйних грибів

Інші ГДЗ дивись тут...