Інші завдання дивись тут...

Сторінка 45.

Тема: Водорості 

Завдання 1. Кросворд «Водорості».

1. Середовище існування водоростей (вода).

2. Нитчаста зелена водорість, яка утворює в прісних водоймах яскраво-зелене ослизле жабуриння (спірогіра).

3. Утвори у водоростей, які нагадують корені і служать для кріплення до поверхонь (ризоїди).

4. їстівна червона водорість — червоний морський салат (порфира).

5. Зелена водорість, тіло якої нагадує кущики вищих рослин (хара).

6. Органела, яка містить хлорофіл і присутня у клітинах усіх водоростей (хлоропласт).

7. Зелена водорість, у клітинах якої є хлоропласт у вигляді незамкнутого кільця (вольвокс).

8. Процес, який відбувається у хлоропластах на світлі (фотосинтез).

9. їстівна бура водорість — морська капуста (ламінарія).

 

Завдання 2. Складові клітини зеленої нитчастої водорості спірогіри.

1. Стрічки хлоропластів.

2. Ядро.

3. Вакуоля.

4. Оболонка.

5. Цитоплазма.

 

Сторінка 46.

Тема: Мохи

Завдання 1. Послідовність етапів розвитку зозулиного льону.

1. Утворення на статевих особинах сперматозоїдів та яйцеклітин. 

4. Утворення спор у спорангії. 

6. Проростання спори в зелену нитку. 

3. Розвиток із зиготи нестатевого покоління — спорангія. 

2. Запліднення за наявності води. 

7. Виростання із зеленої нитки статевих особин. 

5. Дозрівання в спорангії спор та їх розсіювання.

 

Завдання 2. Складові спорофіту моху.

1. Чоловіча особина.

2. Жіноча особина.

3. Коробочка.

4. Спори.

5. Стебло.

6. Листки.

7. Ризоїди.

 

Завдання 3.

У мохів переважає статеве покоління (гаметофіт), яке складається зі стебла, листків та ризоїдів.   

Нестатеве покоління (спорогон) має вигляд коробочки з ніжкоюяка зрощена з жіночим гаметофітом присоскою.    

 

Сторінки 47 – 48.

Тема: Плауни, хвощі, папороті 

Завдання 1. 

Ознаки

Плаун булавоподібний

Хвощ польовий

Щитник чолові­чий

Зовнішній вигляд

Невисока рослина,  повзуче стебло вкрите дрібними зеленими листками, на верхівках деяких пагонів спороносні колоски

Невисока багаторічна трав'яниста рослина з двома видами пагонів, має міцне стебло та кореневище з додатковими коренями.

Багаторічна рослина висотою до 1,5 метрів, надземна частина представлена розеткою  розсічених  великих листків.

Середовище існування

Хвойні ліси

Кислий ґрунт поля, лісу, поблизу водойм

Зволожені та затінені болота, луки

Особина не­статевого покоління

Багаторічна зелена трав'яниста ро­слина

Багаторічна трав'яниста ро­слина

Багаторічна зелена трав'яниста ро­слина

Будова осо­бини неста­тевого поко­ління

Повзуче стебло густо вкрите дрібними листками, від якого відходять дода­ткові корені

Пагін поділений на вузли та міжвузля, лускаті листки, кореневище з додатковими коренями та бульбочками. Два види пагонів

Від вертикального коре­невища відростають додаткові корені та лійкоподібна розетка великих листків, зачаткові листки закручені

Місце утворення спор

Спороносні колоски

Спорангії розміщуються на щитках спороносних колосків

Спорангії зібрані в соруси  здебільшого з нижнього боку звичайних листків

Особина

статевого

покоління

Заросток

Заросток

Заросток

Будова осо­бини стате­вого поко­ління

Білувата буль­бочка 2-3 мм у діаметрі

Невелика зелена рослина з ризоїдами

Серцеподібна зелена пластинка з ризоїдами

 

Завдання 2. Зробіть на малюнках відповідні позначення.

1. Кореневище. 

2. Додаткові корені. 

3. Дорослі листки. 

4. Молоді листки. 

5. Купка спорангіїв. 

6. Спори.

 

Завдання 3. Доповніть речення. Слова для довідки: Зигота, статевого покоління, нестатевого покоління, запліднення, яйцеклітини, спори, сперматозоїди, заростки.

У плаунів, хвощів та папоротей переважають особини нестатевого покоління , на яких розвиваються спори.

Особини статевого покоління — це заростки, на яких утворюються  сперматозоїди та яйцеклітини. За наявності води відбувається запліднення статевих клітин і утворюється зигота.

 

Завдання 4. Позначте знаком «+» правильні твердження.

+ Із зиготи розвивається особина нестатевого покоління. 

   Із  зиготи розвивається особина статевого покоління. 

   Із спори розвиваються особини нестатевого покоління.

+ Із спори розвиваються особини статевого покоління.

   З решток викопних деревоподібних плаунів, хвощів і папоротей утворився торф.

+ З решток викопних деревоподібних плаунів, хвощів і папоротей утворилось кам'яне вугілля.

   З решток викопних деревоподібних плаунів, хвощів і папоротей утворилась нафта.

Інші завдання дивись тут...