Інші завдання дивись тут...

Практична робота 2.

Визначення географічних координат за географічною картою. 

Завдання.

1.  Обведіть правильну відповідь. При визначенні географічних координат спочатку визначають ...

А. географічну широту;  Б. географічну довготу;

 

2.  Закінчіть речення.

Географічну широту визначаємо за  паралелями.

Географічну довготу визначаємо за  меридіанами.

 

3. Обведіть дві правильні відповіді. 

Якою може бути географічна широта?

A.  від 0° до 90°;                 Б. від 0° до 180°;

B.  північна або південна;    Г. східна або західна.

Якою може бути географічна довгота?

A.  від 0° до 90°;                  Б. від 0° до. 180°;

B.  північна або південна;        Г. східна або західна.

 

4. Підкресліть записи географічних координат, які є правильними?

20° пн.ш. 24° сх.д.             89° пд.ш. 179° зх.д.

20° пн.ш. 184° сх.д.              89° зх.д. 179° пд.ш.

120° пн.ш. 24° сх.д.              89° пд.ш. 179° пн.д.

24° сх.д. 20° пн.ш.               9° ш. 179° д.

 

5. Користуючись «Фізичною картою півкуль» атласу та послідовністю дій з попереднього завдання, визначте і запишіть географічні координати міста Київ, (паралелі підписані вздовж кола, а меридіани - на екваторі)

Визначаємо географічну широту: 

– між якими паралелями розташоване м.Київ  52° пн.ш. - 50° пн.ш.

– вкажіть різницю у градусах між цими паралелями

– на скільки частин поділений відрізок між паралелями оскільки відстань між паралелями 64 мм, приймемо умовно 64 частини  

– вкажіть скільки градусів має одна поділка 2° : 64 = 0,031°

– на скільки градусів віддалене місто від паралелі з меншим числом градусів оскільки віддалене на 14 мм, маємо 14 • 0,031° = 0,434°

– додайте до назви паралелі з меншим числом градусів попереднє число 50° + 0,434° ≈ 50,4°

– визначте у якому напрямі від екватора розташоване місто північ 

– запишіть географічну широту міста Київ  50,4° пн.ш.

Визначаємо географічну довготу:

– між якими меридіанами розташоване м.Київ 30° - 32° 

– вкажіть різницю у градусах між цими меридіанами  

– поділіть відрізок між меридіанами 10 частин, 2° : 10  = 0,2° - одна частина

– на скільки градусів віддалене місто від меридіану з меншим числом градусів оскільки віддалене на 3 частини, маємо 0,2° • 3 =  0,6 °

– додайте до назви меридіану з меншим числом градусів попереднє число 30 + 0,6° = 30,6 °

– визначте у якому напрямі від нульового меридіана розташоване місто  схід

– запишіть географічну довготу міста Київ  30,6° сх.д.

Географічні координати м. Київ  50,4 ° пн.ш. 30,6° сх.д.

  Інші завдання дивись тут...