Інші завдання дивись тут... Внутрішня будова Землі Наша планета складається з трьох основних шарів — ядра, мантії і земної кори. Шари відрізняються за температурою, масою, хімічним складом, щільністю речовини та протяжністю.   Температура з глибиною під­вищується на 2,5 – 3
Категорія : Географія 6 клас Практичні роботи

Інші завдання дивись тут... Земна кора складається з мінералів і гірських порід. Усі мінерали і гірські породи, які людина використо­вує у господарській діяльності, називають корисними копа­линами.   МІНЕРАЛИ — це однорідні тіла, які складаються з однієї речовини. У земній корі
Категорія : Географія 6 клас Практичні роботи

Інші завдання дивись тут... ПРЯМІ МЕТОДИ: • видобуток корисних копалин (будівництво шахт); • буріння свердловин; • дослідження продуктів виверження вулканів.   Видобуток корисних копалин. Дозволяє досліджувати підземні гірські шахти і добувати  корисні копалини. Корисні
Категорія : Географія 6 клас Практичні роботи

Характеристика карти 1. Яка карта за охопленням території, за масштабом, за змістом? 2. Які знання можна отримати при роботі з цією картою?   Пам'ятка, як читати план місцевості 1. Визначте масштаб плану. 2. Визначте сторони горизонту на плані. 3. Визначте, через скільки метрів проведені
Категорія : Географія 6 клас Практичні роботи

Інші завдання дивись тут... Практична робота № 9 Позначення на контурній карті кордонів найбільших держав та їх столиць Завдання. 1.  Вкажіть (обведіть вибрану відповідь) назву карти, де зображені кордони держав та їх столиці? А. фізична;            Б. літосферних
Категорія : Географія 6 клас Практичні роботи

Інші завдання дивись тут... Практична робота № 8 Ознайомлення з одним з природних комплексів (ландшафтів) своєї місцевості (яру, річки, лісу, парку тощо), виявлення взаємозв'язків між його компонентами Після спостережень своєї місцевості під час екскурсії та розповіді вчителя складіть опис
Категорія : Географія 6 клас Практичні роботи

Інші завдання дивись тут... Практична робота № 7 Позначення на контурній карті морів, проток, заток, островів, півостровів, річок, озер, водоспадів 1.  Згадайте практичну роботу 3, де Ви позначали гори та рівнини. Позначте на контурній карті півкуль та карті України такі гідрологічні (водні)
Категорія : Географія 6 клас Практичні роботи

Інші завдання дивись тут... Практична робота № 6 Складання графіка зміни температури повітря, діаграм хмарності та опадів, рози вітрів, їх аналіз. 1. За даними власних спостережень побудуйте графіки ходу температури повітря за кілька місяців (лініями різного кольору). Для побудови графіка
Категорія : Географія 6 клас Практичні роботи

Інші завдання дивись тут... Практична робота № 5 Розв'язування задач на зміну температури повітря й атмосферного тиску з висотою, вологості. 1-ша частина 1.  Встановіть відповідність (з'єднайте правильну пару лінією) між зміною температури повітря та висотою. Зміна температури повітря  з
Категорія : Географія 6 клас Практичні роботи

Інші завдання дивись тут... Практична робота № 4. Визначення за картами абсолютної і відносної висоти місцевості  І-та частина 1. Закінчіть речення та підкресліть слова, які вказують на головну ознаку кожного виду висоти. Абсолютна висота — це перевищення точки земної поверхні над рівнем
Категорія : Географія 6 клас Практичні роботи

Інші завдання дивись тут... Практична робота № 3. Позначення на контурній карті рівнин, гір, вулканів суходолу та серединно-океанічних хребтів. 1. Виберіть (підкресліть) чотири основні ознаки контурної карти. -  немає назв географічних об'єктів; -  нанесена градусна сітка; -  є шкала
Категорія : Географія 6 клас Практичні роботи

Інші завдання дивись тут... Практична робота 2. Визначення географічних координат за географічною картою.  Завдання. 1.  Обведіть правильну відповідь. При визначенні географічних координат спочатку визначають ... А. географічну широту;  Б. географічну довготу;   2.
Категорія : Географія 6 клас Практичні роботи

Інші завдання дивись тут... Практична робота 1. Розв'язування задач з використанням різних видів масштабу. Визначення масштабів планів та карт за даними про відстані на місцевості та відрізками на карті, що відповідають цим відстаням Завдання. 1. Закінчіть речення.  Числовий масштаб –
Категорія : Географія 6 клас Практичні роботи