Інші завдання дивись тут...

Практична робота № 8

Ознайомлення з одним з природних комплексів (ландшафтів) своєї місцевості (яру, річки, лісу, парку тощо), виявлення взаємозв'язків між його компонентами

Після спостережень своєї місцевості під час екскурсії та розповіді вчителя складіть опис природного комплексу за таким планом:

1.  Назва природного комплексу.

Природний комплекс — сполучення компонентів (складових частин) природи: гірських порід, води, повітря, організмів.

2.  Географічне положення (частина світу, координати).

3.  Особливості рельєфу та складу гірських порід (опуклі форми – гори, височини, плоскогір'я, нагір'я, ввігнуті – улоговини, річкові долини, рівнини, яри).

4.  Поверхневі води (річки, канали, озера, ставки, водосховища, джерела).

5.  Ґрунти (з чого складаються: чорноземи, підзолисті, сірі лісові; вологий чи сухий, чи є залишки рослин, порода під ґрунтом).

Чорноземні ґрунти утворюються там, де росте багато трав'янистих рослин і чагарників, достатньо тепла і випадає невелика кількість опадів. За таких умов перегній нагромаджується в ґрунті, вони чорного кольору, дуже родючі.

Підзолисті ґрунти мають світло-сірий колір і утворюються там, де

ростуть мішані та хвойні ліси, а опадів випадає більше,

ніж випаровується з поверхні ґрунту. Вони надто зволожені, тому опале листя, хвоя і гілля дерев швидко утворюють перегній, однак значна кількість опадів просочується в ґрунт, розчиняє поживні речовини, що входять до складу перегною, і виносить їх у струмки й річки. Тому підзолисті ґрунти малородючі. їх необхідно удобрювати.

Сірі лісові ґрунти поширені переважно під ділянками широколистих лісів.

Уміст перегною в них незначний, тому їх родючість невисока.

Корисні копалини поділяють на групи: рудні, горючі (паливні) і будівельні. До рудних корисних копалин належать залізні руди і руди кольорових металів. До паливних відносять торф, кам'яне вугілля, нафта і природний газ. Будівельні корисні копалини: пісок, глина, вапняк, гіпс, граніт та ін.

6.  Рослинний світ.

7.  Тваринний світ.

8.  Приклади взаємозв'язків між компонентами природи.

Завдяки засвоєнню енергії Сонця та вуглекислого газу й азоту рослинами підтримується газова рівновага атмосферного повітря. 

Живі організми є складовою ланцюга живлення у природі. А рештки тваринних організмів, розкладаючись, повертають атмосфері та літосфері елементи, які входили до їх складу, і самі формують нові мінерали й гірські породи (наприклад, крейда формується з мільярдів решток панцирів мікроскопічних організмів, торф – рештки рослин).

9.  Вплив людини на природний комплекс.

Негативний вплив на природні комплекси: осушення водойм, меліорація, видобуток корисних копалин, вирубування лісів, забруднення довкілля відходами, розливи нафти у морях та океанах, браконьєрство, збір рідкісних рослин, надмірне внесення мінеральних речовин.

10.  Які заходи з охорони довкілля проводяться.

Насадження лісосмуг вздовж ярів, збагачення ґрунтів органічними добривами, насадження лісів, переробка побутових відходів, створення природоохоронних комплексів, використання очисних засобів. 

11.  Висновок про стан природного комплексу та взаємозв'язки його компонентів.

Усі компоненти природи в природному комплексі (ПК) тісно взаємопов'язані і перебувають у постійній рівновазі. 

Наприклад, різко зменшилась кількість води в річці або в озері, що розташовані в будь-якій місцевості. Нестача води змінить рослинність і тваринний світ, ґрунт, зміниться й склад повітря атмосфери, клімат, і через певний проміжок часу на цій території утвориться новий природний комплекс.

Наприклад, якщо вирубати ліс, може загинути річка, яка протікає поруч. Вирубка лісу призведе до підвищення температури, зниження вологості, зниження рівня ґрунтових вод, до обміління річки, зникнення лісових тварин та рослин.

Унаслідок виверження вулкану зростає забрудненість і мутність атмосфери, яка є причиною зменшення кількості сонячного тепла, що надходить на земну поверхню, й обумовлює зниження температури, що, у свою чергу, впливає на стан рослин і тварин біосфери.

 Інші завдання дивись тут...

 

 • Артем
  Чудово. Допомогли.
  Круто
  10 травня 2017 20:03
 • саня
  help!
  22 квітня 2018 11:00
 • Оксана
  Навіть тут не допомогли...
  5 травня 2021 19:32