Інші завдання дивись тут...

ТИПИ ЖИВЛЕННЯ ОРГАНІЗМІВ

Завдання 1. Запиши позначення термінів.

АВТОТРОФИ – організми, які для свого

живлення самі утворюють органічні

речовини з неорганічних 

ГЕТЕРОТРОФИ – організми, які для свого

живлення використовують готові

органічні речовини

Завдання 2. Допиши речення.

ХАРАКТЕР ЖИВЛЕННЯ ТВАРИН

Тварини, які живляться рослинною їжею, називаються рослиноїдними.

Тварини, які живляться тваринною їжею, називаються хижаками.

Тварини, які живляться як рослинною, так і тваринною їжею, називаються всеїдними.

Тварини, які живляться органічними речовинами, що розкладаються (залишками організмів), називаються сапротрофи.

Тварини, які живляться за рахунок інших живих істот і завдають їм шкоди, називаються паразитами.

Інші завдання дивись тут...