Інші ГДЗ дивись тут...

 

ГДЗ / ВІДПОВІДІ / ОТВЕТЫ

до робочого зошита

"Біологія 7 клас" Вихренко А.С., Андерсон О.А.

ЗА НОВОЮ ПРОГРАМОЮ 2015 і 2020 років.

ГДЗ УКЛАДЕНО ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ЦЬОГО САЙТУ!

Зміст

ВСТУП. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТВАРИН: КИШКОВОПОРОЖНИННІ, КІЛЬЧАСТІ ЧЕРВИ, ЧЛЕНИСТОНОГІ, МОЛЮСКИ.

Сторінка 6. Актуалізація опорних знань. Біологія — наука про життя. Самостійна робота

Сторінка 7. Порівняння будови рослинної та тваринної клітин. Самостійна робота

Сторінка 8. Тканини тваринного організму. Самостійна робота

Сторінка 10. Типи живлення організмів. Самостійна робота

Сторінка 12. Системи органів тварин. Самостійна робота

Сторінка 13. Середовища існування тварин. Самостійна робота

Сторінка 14. Кишковопорожнинні. Самостійна робота

Сторінка 15. Зовнішня будова та рух кільчастих червів. Лабораторне дослідження

Сторінка 17. Різноманітність членистоногих. Самостійна робота

Сторінка 18.               -//-

Сторінка 20. Виявлення прикладів пристосувань до способу життя у комах. Практична робота

Сторінка 21.               -//-

Сторінка 22. Будова мушлі молюсків. Лабораторне дослідження

Сторінка 24. Паразитичні черви. Самостійна робота

Сторінка 26. Порівняння безхребетних тварин. Самостійна робота

Сторінка 27. Порівняння безхребетних тварин. Самостійна робота

Сторінка 28. Завдання для самоконтролю. Фантастичний жук. Самостійна робота

Сторінка 29. Контроль навчальних досягнень. Вступ. Різноманітність тварин: Кишковопорожнинні, Кільчасті черви, Членистоногі, Молюски. Самостійна робота. Варіант І

Сторінка 31. Контроль навчальних досягнень. Вступ. Різноманітність тварин: Кишковопорожнинні, Кільчасті черви, Членистоногі, Молюски. Самостійна робота. Варіант ІІ

Сторінка 33. Завдання для повторення теми «Вступ. Різноманітність тварин: Кишковопорожнинні, Кільчасті черви, Членистоногі, Молюски».

РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТВАРИН. ХРЕБЕТНІ. 

Сторінка 36-37. Порівняння хребетних тварин. Самостійна робота

Сторінка 40. Будова яйця птахів. Самостійна робота

Сторінка 42-45. Виявлення прикладів пристосувань до способу життя у різних птахів. Практична робота. Зуби ссавців. Самостійна робота

Сторінка 46. Визначення особливостей зовнішньої будови хребетних тварин у зв'язку з пристосуванням до різних умов існування. Практична робота

Сторінка 49-52. Завдання для самоконтролю. Фантастичні риба та амфібія. Самостійна робота. Завдання для самоконтролю. Фантастичні рептилія та птах. Самостійна робота. Завдання для самоконтролю. Фантастичний ссавець. Самостійна робота

Сторінка 53-56. Контроль навчальних досягнень. Різноманітність тварин. Хребетні. Самостійна робота Варіант І. Варіант ІІ

Сторінка 57. Завдання для повторення теми «Різноманітність тварин. Хребетні». Повторення

ПРОЦЕСИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТВАРИН: ЖИВЛЕННЯ, ДИХАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ РЕЧОВИН, ВИДІЛЕННЯ, ОПОРА І РУХ.

Сторінка 60-61. Обмін речовин гетеротрофного організму. Опорний конспект. Органи дихання тварин (на прикладі хребетних). Самостійна робота

Сторінка 62. Порівняння будови кровоносної системи хребетних тварин. Практична робота

Сторінка 64-65. Порівняння будови скелетів хребетних тварин. Практична робота

Сторінка 67-70. Контроль навчальних досягнень. Процеси життєдіяльності тварин: живлення, дихання, транспортування речовин, виділення, опора і рух. Самостійна робота Варіант І. Варіант ІІ

Сторінка 71. Завдання для повторення теми «Процеси життєдіяльності тварин: живлення, дихання, транспортування речовин, виділення, опора і рух». Повторення

ПРОЦЕСИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТВАРИН: ПОДРАЗЛИВІСТЬ, РЕГУЛЯЦІЯ ФУНКЦІЙ, РОЗМНОЖЕННЯ, РІСТ, РОЗВИТОК. 

Сторінка 75-77. Особливості покривів тіла тварин. Лабораторне дослідження. Органи чуття тварин. Самостійна робота 

Сторінка 78. Порівняння будови головного мозку хребетних тварин. Практична робота

Сторінка 81. Визначення віку тварин (на прикладі двостулкових молюсків і кісткових риб) Лабораторне дослідження

Сторінка 82. Будова тварин. Самостійна робота

Сторінка 83. Будова тварин. Самостійна робота

Сторінка 85 - 88. Контроль навчальних досягнень. Процеси життєдіяльності тварин: подразливість, регуляція функцій, розмноження, ріст, розвиток. Самостійна робота Варіант І, Варіант ІІ

Сторінка 89. Завдання для повторення теми «Процеси життєдіяльності тварин: подразливість, регуляція функцій, розмноження, ріст, розвиток». Повторення

ПОВЕДІНКА ТВАРИН.

Сторінка 92-93. Спостереження за поведінкою тварин. Лабораторне дослідження. Визначення форм поведінки тварин. Практична робота

Сторінка 95-98. Контроль навчальних досягнень. Поведінка тварин. Самостійна робота Варіант І. Варіант ІІ

Сторінка 99. Завдання для повторення теми «Поведінка тварин». Повторення

ОРГАНІЗМИ Й СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ.

Сторінка 102-104. Чинники середовища існування. Форми співіснування організмів в угрупованнях. Ланцюги живлення. Самостійна робота

Сторінка 107-110. Контроль навчальних досягнень. Організми й середовище існування. Самостійна робота Варіант І. Варіант ІІ

Сторінка 111. Завдання для повторення теми «Організми й середовище існування».

Інші ГДЗ дивись тут...