Інші завдання дивись тут...

Завдання 2. Визнач за зовнішньою будовою належність членистоногих до відповідної групи.

Ракоподібні — № 2, 5, 6, 7

Павукоподібні — № 1, 4, 9

Комахи — № 3, 8, 10, 11, 12

ПОМІРКУЙ!

За якими ознаками ти розрізнив членистоногих тварин?

Ознака

Ракоподібні

Павукоподібні

Комахи

Відділи тіла

головогруди, черевце

головогруди, черевце

голова, груди, черевце

Кількість вусиків

2 пари

немає

1 пара

Ротові органи

щелепи та ногощелепи

халіцери

ротовий апарат

Очі

складні фасеткові

Прості (зазвичай 4 пари)

складні

Кількість ходильних ніг

5 пар і більше, наявні неходильні черевні ніжки

4 пари

3 пари

Наявність крил

нема

нема

одна або дві пари, є безкрилі

Органи дихання

зябра

Легені і трахеї

трахеї

Інші завдання дивись тут...