Інші завдання дивись тут...

Контроль навчальних досягнень

Вступ. Різноманітність тварин: Кишковопорожнинні, Кільчасті черви, Членистоногі, Молюски

Варіант І

І рівень

1. Допиши речення (1 бал).

Наука, яка вивчає будову, життєдіяльність, розмноження та різноманітність тварин, називається …

зоологією.

2. Впиши назви тваринних тканин (1 бал).

Епітеліальна, сполучна, м'язова, нервова.

3. Підкресли букву, якою позначено молюска (1 бал).

А

 

ІІ-ІІІ рівні

Знайди правильну відповідь і познач так (1 бал).

4. Укажи характеристику тваринної клітини. 

А має клітинну стінку з хітину

Б накопичує глікоген 

В містить пластиди 

Г не має ядра

А

Б

В

Г

 

Х

 

 

5. Укажи ознаку, яка є спільною для грибів і тварин, але її немає в рослин.

А гетеротрофний спосіб живлення 

Б наявність клітинної стінки 

В активно переміщуються в просторі 

Г наявність вакуоль у клітині

А

Б

В

Г

Х

 

 

 

6. Представником кишковопорожнинних тварин є

А Ставковик великий 

Б Бджола медоносна

В Гідра прісноводна 

Г Рак річковий

А

Б

В

Г

 

 

Х

 

7. Рибалки виловили в річці тварину, яка має обтічну форму тіла та хвостовий плавець. Органами дихання є зябра, тіло вкрите хітиновим панциром. Укажи групу, до якої належить ця тварина.

А кишковопорожнинні 

Б павукоподібні 

В ракоподібні 

Г молюски

А

Б

В

Г

 

 

 X

 

8. Школярі досліджували розвиток тварини із зовнішнім хітиновим скелетом, трьома парами ходильних ніг і двома парами крил. Укажи групу, до якої належить ця тварина.

А кишковопорожнинні

Б павукоподібні

В ракоподібні

Г комахи

А

Б

В

Г

 

 

 

Х

9 Аскарида людська й гострик — специфічні паразити людини. Укажи профілактичні заходи, необхідні для уникнення зараження цими паразитами.

А уникнення контактів з тваринами

Б термічна обробка м'яса

В дотримання правил гігієни

Г термічна обробка риби

А

Б

В

Г

 

 

Х

 

IV рівень

10. Поясни на прикладах значення зоологічних знань у житті людини (3 бали).

Використовує павутину шовкопряда, продукти бджільництва.

Їздців використовують у біологічних методах боротьби зі шкідниками.

Медичні п'явки використовують в медицині для гірудотерапії.

Інші завдання дивись тут...