Інші завдання дивись тут...

Контроль навчальних досягнень

Вступ. Різноманітність тварин: Кишковопорожнинні, Кільчасті черви, Членистоногі, Молюски

Варіант ІІ

І рівень 

1. Допиши речення (1 бал).

Тканина — це група клітин, подібних за будовою, функцією і тією міжклітинною речовиною, яку вони виділяють.

2. Впиши систему органів тварин, яка забезпечує транспортування речовин (1 бал). 

Кровоносна.

3. Підкресли букву, якою позначено представника членистоногих (1 бал).

Б.

 

ІІ-ІІІ рівні

Знайди правильну відповідь і познач так (1 бал). 

4. Характерною ознакою всіх тварин є 

А вегетативне розмноження 

Б гетеротрофне живлення 

В необмежений ріст 

Г непрямий розвиток

А

Б

В

Г

 

Х

 

 

5. Укажи представника членистоногих, який живе у водному середовищі.

А Гідра прісноводна

Б Восьминіг гігантський

В Ставковик великий

Г Рак річковий

А

Б

В

Г

 

 

 

 X

6. Укажи органи руху дощового черв'яка.

А плавці

Б щетинки

В псевдоподії

Г членисті кінцівки

А

Б

В

Г

 

 X

 

 

7. Під час вивчення колекції комах учні отримали завдання вибрати ту, яка має жорсткі надкрила. Це —

А Бджола медоносна

Б Хрущ травневий

В Муха хатня

Г Комар звичайний

А

Б

В

Г

 

Х

 

 

8. Укажи ознаку, якою павук-хрестовик відрізняється від бджоли медоносної.

А на грудях розташовано чотири пари ніг 

Б органи дотику — дві пари вусиків 

В тіло вкрите хітиновим покривом 

Г живе у водному середовищі

А

Б

В

Г

Х

 

 

 

9. Якщо людина не митиме руки перед їжею, вона може заразитися

А Ціп'яком бичачим 

Б Сисуном печінковим 

В Аскаридою людською 

Г П'явкою медичною

А

Б

В

Г

 

 

Х

 

IV рівень

10. Поясни на прикладах значення безхребетних в житті людини (3 бали).

З коралів роблять ювелірні вироби.

Паразитичні черви ведуть до хвороб.

Використовують павутину шовкопряда, продукти бджільництва.

Їздців використовують у біологічних методах боротьби зі шкідниками.

Медичні п'явки використовують в медицині для гірудотерапії.

З мушлів виготовляють сувеніри.

Мідії та устриці вживають у їжу та розводять штучно.

Виноградний та садовий слимак приносять шкоду, знищуючи культурні рослини.

Інші завдання дивись тут...