Інші завдання дивись тут...

СТОРІНКА 53

Контроль навчальних досягнень. Різноманітність тварин. Хребетні. 

Варіант І. 

І рівень

1. Допиши речення (1 бал).

Хребетні — це тварини, у яких є внутрішній скелет, основу якого складає хорда.

2. Впиши середовище існування, яке опанували риби (1 бал).

Водне

3. Підкресли букву, якою позначено представника амфібій (1 бал).

Б

ІІ-ІІІ рівні

Знайди правильну відповідь і познач так х (1 бал). 

4. Представником рептилій є 

А Жаба озерна 

Б Окунь річковий 

В Крокодил нільський 

Г Саламандра плямиста

5. Тварина, зображена на рисунку, належить до 

А амфібій 

Б рептилій 

В птахів 

Г ссавців

6. Більшість амфібій на відміну від риб

А пристосовані до життя в ґрунті

Б мають п'ятипалі кінцівки

В рухаються за допомогою плавців

Г постійно живуть у воді

7. Укажи групу хребетних тварин, яка характеризується такими ознаками: живуть на суходолі, деякі здатні плавати, передні кінцівки перетворилися на крила, розвиток зародка відбувається в яйці.

А ссавці

Б птахи

В рептилії

Г амфібії

8. Спільна ознака всіх ссавців — це

А пристосованість до життя на суходолі

Б шкіра, яка вкрита роговими лусками

В розвиток зародка в організмі самки

Г вигодовування малят молоком

9. Укажи ознаку, яка є спільною для Окуня річкового (риба) та Дельфіна чорноморського (ссавець).

А шкіра, у якій немає залоз

Б органи дихання — зябра

В покриви тіла — луска

Г обтічна форма тіла

IV рівень

10. Поясни на прикладах пристосування тварин до життя на суходолі (3 бали).

Передні кінцівки видозмінились у крила в птахів, парні кінцівки з пальцями у земноводних, плазунів, ссавців; легеневе дихання та два кола кровообігу.

 

СТОРІНКА 54

Контроль навчальних досягнень. Різноманітність тварин. Хребетні. 

Варіант ІІ. 

І рівень

1. Допиши речення (1 бал).

Хребетні — це тварини , у яких є внутрішній скелет, основу якого складає хорда.

2. Впиши середовище існування, яке опанували птахи (1 бал).

Повітряне.

3. Підкресли букву, якою позначено представника рептилій (1 бал). 

А

ІІ-ІІІ рівні

Знайди правильну відповідь і познач так (1 бал).

4. Представником амфібій є 

А Окунь річковий 

Б Рак річковий 

В Крокодил нільський 

Г Жаба озерна

5. Тварина, зображена на рисунку, належить до 

А амфібій 

Б рептилій 

В птахів 

Г риб

6. Плазунів можна побачити навіть у пустелі. Укажи ознаку пристосування їх до посушливих умов.

А обтічна форма тіла

Б очі не вкриті повіками

В наявність кінцівок з пальцями

Г шкіра вкрита роговими лусками

7. Характерними ознаками тварини є пристосування до польоту, крила вкриті пір'ям, обтічна форма тіла. Укажи цю тварину.

А Хрущ травневий 

Б Вечірниця велика 

В Бджола медоносна 

Г Голуб сизий

8. Укажи ознаку, яка є спільною для всіх ссавців.

А живуть у воді

Б шкіра вкрита пір'ям

В зародок розвивається в яйці

Г вигодовують малят молоком

9. Укажи ознаку, яка є спільною для Карася сріблястого та Кита синього.

А органи дихання — зябра 

Б покриви тіла — луска 

В обтічна форма тіла 

Г відсутність органів руху

IV рівень

10. Поясни на прикладах пристосування тварин до життя у воді (3 бали).

У риб обтічна форма тіла, вкрита лускою та слизом, органи руху – плавці, наявність зябер, орган чуття - бічна лінія, розмноження у воді.

У простіших – дифузійне дихання розчиненим у воді киснем, простіша будова, прикріплений спосіб життя, живлення способом фільтрації, розмноження у воді.

Інші завдання дивись тут...