Інші завдання дивись тут...

СТОРІНКА 60

ОБМІН РЕЧОВИН ГЕТЕРОТРОФНОГО ОРГАНІЗМУ

+ Мінеральні солі, Органічні речовини, Н2О, О2

- Мінеральні солі (надлишок), Теплота (надлишок), Н2O (надлишок), СО2, Неперетравлені залишки їжі, Рідкі продукти розпаду

ПОМІРКУЙ! У результаті яких процесів до організму потрапляють: а) кисень; б) органічні речовини?

а) у процесі дихання (шкірного, зябрового, легеневого, в клітині) , утворюється в процесі фотосинтезу (наприклад, у хлоропластах рослин)

б) у процесі живлення (споживання готових складних органічних речовин) та   травлення (розщеплення на прості органічні сполуки), у процесі фотосинтезу з мінеральних речовин. 

 

СТОРІНКА 61

ОРГАНИ ДИХАННЯ ТВАРИН (на прикладі хребетних)

Завдання 1. Розглянь рисунки внутрішньої будови хребетних тварин. Знайди органи дихання: зябра в риби, легені в наземних хребетних. Зверни увагу на наявність у дихальній системі птахів повітряних мішків.

Завдання 2. Підпиши органи дихання хребетних тварин відповідними цифрами.

7b_va_u2015rz061

ПОМІРКУЙ! Поясни особливості дихання у водному та наземному середовищах.

У водному середовищі дихають киснем, розчиненим у воді, у наземному – атмосферним киснем. Розрізняють дифузне через поверхню тіла (кишковопорожнинні, плоскі черви, круглі черви, земноводні), зяброве (ракоподібні, сидячі багатощетинкові черви, риби, пуголовки земноводних, молюски двостулкові та головоногі, деякі личинки комах), трахейне (комахи, деякі павуки), легеневе (черевоногі молюски, земноводні, плазуни, птахи, ссавці).

Інші завдання дивись тут...