Інші завдання дивись тут...

Тема: ПОРІВНЯННЯ БУДОВИ КРОВОНОСНОЇ СИСТЕМИ ХРЕБЕТНИХ ТВАРИН

Мета: закріпити знання про будову кровоносної системи; виявити риси подібності та відмінності в її будові у хребетних тварин.

Обладнання й матеріали: схеми кровоносної системи, рисунки будови серця хребетних тварин, підручник.

ХІД РОБОТИ:

1. Роздивись схеми будови кровоносної системи риб (1), амфібій (2), птахів (3) та ссавців (4). Знайди одне коло кровообігу в риб, велике та мале кола кровообігу в амфібій, птахів та ссавців.

2. Підпиши велике та мале кола кровообігу в наземних тварин. 

А — мале коло кровообігу

Б — велике коло кровообігу 

3. Роздивись рисунки будови серця хребетних тварин. Визнач та підпиши серце риб, амфібій, птахів та ссавців. Підпиши цифрами камери серця.

4. У підсумку вкажи риси подібності й відмінності в будові кровоносної системи хребетних тварин. Поясни переваги появи чотирикамерного серця у птахів і ссавців.

ПІДСУМОК  

У хребетних тварин замкнена кровоносна система, одне коло кровообігу у риб та два кола кровообігу у зв'язку з легеневим диханням у інших тварин, наявне серце з камерами, судини з кров'ю. Чотирикамерне серце з повністю розділеною кров'ю забезпечує посилений обмін речовин для підтримування постійної температури тіла.

Інші завдання дивись тут...