Інші завдання дивись тут...

СТОРІНКА 67

Контроль навчальних досягнень. Процеси життєдіяльності тварин: живлення, дихання, транспортування речовин, виділення, опора і рух. Варіант I. 

І рівень 

1. Допиши речення (1 бал).

У результаті живлення й травлення організм тварини забезпечується поживними речовинами. 

 

2. Випиши види скелетів тварин (1бал)

Зовнішній та внутрішній

 

3. Познач стрілкою на рисунку органи дихання (зябра) риби (1 бал)

 

І – ІІІ рівні.

4. Укажи тварину, яка є хижаком

А Хрущ травневий

Б Жаба озерна

В Горобець міський

Г Заєць сірий

 

5. Подвійне дихання цих тварин забезпечується наявністю повітряних мішків. Такою групою тварин є

А амфібії

Б рептилії

В птахи

Г ссавці

 

6. Чотирикамерне серце має

А Окунь сріблястий

Б Жаба озерна

В Ящірка прудка

Г кіт лісовий

 

7. Укажи тварину, органами виділення якої є зелені залози.

А Рак річковий

Б Муха хатня

В Ящірка прудка

Г Голуб сизий

 

8. Рисою будови скелета амфібій, яка відрізняє їх від інших хребетних, є

А легкі й порожнисті кістки 

Б наявність кіля — виріст грудини 

В відсутність ребер 

Г одна кістка в скелеті кінцівок

 

9. Під час лабораторного дослідження учні порівнювали органи дихання різних тварин. З'ясувалося, що зябрами дихають

А хрущ та доросла жаба 

Б крокодил та дельфін 

В рак та окунь 

Г павук та черепаха

 

IV рівень

10. Доведи зв'язок ускладнення будови кровоносної системи хребетних тварин з удосконаленням функції (З бали).

У зв'язку з виходом на суходіл та легеневим диханням у хребетних тварин (земноводних, плазунів, птахів, ссавців) появилось мале коло кровообігу (наявні два кола кровообігу), для підтримання сталої температури тіла (у птахів, ссавців) чотирикамерне серце, у якому артеріальна та венозна кров не змішується і інтенсивніший обмін речовин.

 

 

СТОРІНКА 69

Контроль навчальних досягнень. Процеси життєдіяльності тварин: живлення, дихання, транспортування речовин, виділення, опора і рух. Варіант II. 

І рівень

1. Допиши речення (1 бал).

Нирки в хребетних забезпечують виділення шкідливих та непотрібних речовин.

 

2. Впиши типи кровоносних систем (1 бал).

Замкнена і незамкнена.

 

3. Познач стрілкою на рисунку серце (чотирикамерне) кроля (1 бал).

 

ІІ-ІІІ рівні

Знайди правильну відповідь і познач так (1 бал).

4.Укажи тварину, яка живиться рослинною їжею. 

А Хрущ травневий

Б Жаба озерна 

В Ящірка прудка 

Г Заєць сірий

 

5.Укажи тварину, органами дихання якої є легені. 

А Окунь річковий

Б Рак річковий 

В Дельфін чорноморський 

Г Гідра прісноводна

 

6.Трикамерне серце має

А окунь сріблястий

Б жаба озерна

В Голуб сизий 

Г Кіт лісовий

 

7. Виділення забезпечується різними структурами організму. Укажи групу організмів, у яких виділення забезпечують нирки й потові залози шкіри.

А ссавці

Б птахи

В амфібії

Г гриби

 

8. Пристосуванням до польоту в будові скелета птаха є

А наявність ребер

Б велика маса кісток

В зростання багатьох кісток

Г наявність пальців на задніх кінцівках

 

9. Риби мають одне коло кровообігу, а земноводні — два. Укажи причину появи такої еволюційної зміни.

А менш розвинений мозочок

Б поява середнього вуха

В формування легень

Г функціонування нирок

 

IV рівень

10 Доведи, що зміни в будові дихальної системи хребетних тварин є пристосуванням до умов існування (З бали).

У зв'язку з виходом на суходіл для дихання атмосферним повітрям у тварин появилось легеневе дихання.

Інші завдання дивись тут...