Інші завдання дивись тут...

Сторінка 102

ЧИННИКИ СЕРЕДОВИЩА ІСНУВАННЯ - об'єкти, які здатні прямо чи опосередковано впливати на живі організми, викликаючи у них необхідність до пристосування.

Абіотичні чинники - чинники неживої природи. Їх поділяють на періодичні (добова періодичність освітленості, сезонна періодичність пір року, місячні ритми і пов'язані з ними чинники - вологість, температура, вміст кисню у воді) та неперіодичні.
Кліматичні освітленість, температура, вологість, атмосферний тиск, швидкість вітру тощо
Ґрунтові вологість, вміст повітря, кислотність, вміст мінеральних речовин, вміст гумусу
Ландшафтні висота місцевості над рівнем моря, широта місцевості по відношенню до екватора
Фізичні шум, вібрація, гравітація, магнітне, електромагнітне та іонізуюче випромінювання
Біотичні чинники — це чинники живої природи
фітогенні вплив рослин на організм 
мікробогенні вплив бактерій на організм
зоогенні вилив тварин на організм
мікогенні вплив грибів на організм
Антропогенні чинники - сукупність впливу людини на життя організму

 

Доповни схему.

Абіотичні чинники – освітленість, атмосферний тиск, вологість ґрунту, широта місцевості, шум, магнітне поле. 

Біотичні чинники – вплив рослин, бактерій, грибів, інших тварин.

Антропогенний чинник (вплив людини).

ПОМІРКУЙ!

Наведи приклади прямого та непрямого впливів екологічних чинників середовища на будь-який тваринний організм.

Прямий чинник: освітленість, вологість, здобич, паразит, полювання на тварин.

Непрямий чинник: забруднення атмосфери, рельєф території, зміна довжини світлового дня, добування корисних копалин, внесення отрутохімікатів, швидкість руху вітру, атмосферний тиск.  

 

 

Сторінка 103

ФОРМИ СПІВІСНУВАННЯ ОРГАНІЗМІВ В УГРУПОВАННЯХ

Заповни таблицю в процесі бесіди з учителем. Познач термінами.

ПОМІРКУЙ!

Чи відомі тобі організми, які живуть в угрупованні і не мають зв'язку з іншими організмами?

На мою думку, такого організму нема. Усім тваринам потрібна їжа, добуваючи її вони вже стають конкурентами або хижаками. Після загибелі з твариною взаємодіють бактерії та гриби, створюючи ґрунт. Блохи є частими супутниками тварин, вкритих шерстю. 

 

 

Сторінка 104

ЛАНЦЮГИ ЖИВЛЕННЯ

За допомогою наведеного ланцюга живлення склади свій, використовуючи конкретні, відомі тобі приклади.

Водорості – інфузорія – окунь – щука 

Рослини – курча – сокіл 

Водорості – водні комахи – жаба – лелека - лисиця  

 

МЕРЕЖА ЖИВЛЕННЯ НАЗЕМНОЇ ЕКОСИСТЕМИ

Розглянь схему.

Знайди і запиши помилки (їх 7), виходячи з принципів:

а) усі повинні щось їсти;

б) для кожного виду організмів характерний певний характер живлення.

Примітка. На схемі стрілки звернено в бік споживача від об'єкта живлення.

Кролик не їсть гризунів.

Лисиця не їсть жуків.

Стрекоза не їсть цвіркуна. 

Жаба не їсть траву.

Ящірка не їсть траву.

Курка їсть траву

Цвіркун їсть листя, коріння.

Миші не їдять жуків.

Інші завдання дивись тут...