Інші завдання дивись тут...

Сторінка 107

Контроль навчальних досягнень. Організми й середовище існування. Варіант І

І рівень 

1. Допиши речення (1 бал).

Екосистема — це зв'язані в одне ціле організми і нежива природа, у якій вони мешкають.

 

2 Укажи форму співіснування організмів, яка проілюстрована в мультиплікаційному фільмі «Ну, постривай!» (1 бал).

хижацтво

 

3. Підкресли букву, якою позначено організм, що є продуцентом в ланцюгу живлення (1 бал).

Б – рослина.

 

ІІ-ІІІ рівні

Знайди правильну відповідь і познач так х (1 бал). 

4. Біотичним чинником середовища є вплив 

А температури води 

Б вологості повітря 

В швидкості вітру 

Г паразита на організм

 

5. Прикладом екосистеми є 

А прайд левів

Б зграя ворон 

В листяний ліс 

Г пара пінгвінів

 

6. Укажи ланку, з якої починається ланцюг живлення. 

А рослиноїдна тварина

Б хижа тварина 

В рослина 

Г бактерія

 

7. Укажи правильну послідовність організмів, які утворюють ланцюг живлення.

А сокіл -> синиця -> гусінь метелика -> яблуня 

Б сокіл -> синиця -> яблуня -> гусінь метелика 

В яблуня -> гусінь метелика -> синиця -> сокіл 

Г синиця -> яблуня -> сокіл -> гусінь метелика

 

8. Вибери організми, між якими є взаємовигідне співіснування.

А лисиця та заєць 

Б миша та хом'як 

В бджола та липа 

Г орел та білка

 

9. Асканія-Нова належить до природоохоронних територій, що мають статус

А заповідника 

Б заказника 

В зоопарка 

Г ботанічного саду

 

IV рівень

10. Поясни на прикладах вплив діяльності людини на організми (3 бали).

Безпосереднє полювання на тварин; браконьєрський вилов риби під час нересту; осушення боліт вирубка лісів, меліорація приводить до зміни екосистеми; кислотні дощі, озонові дірки приносять шкоду живим організмам; парниковий ефект веде до зміни клімату та глобального танення льодовиків.

 

Сторінка 109

Контроль навчальних досягнень. Організми й середовище існування.

Варіант II

І рівень 

1. Допиши речення (7 бал).

Популяція — це група особин одного виду, яка існує на території з однаковими умовами (популяція окуня в певному озері, популяція дубів в певному лісовому масиві).

 

2. Укажи форму співіснування організмів, яка проілюстрована в мультиплікаційному фільмі «Том і Джеррі» (1 бал).

Хижацтво.

 

3. Підкресли букву, якою позначено організм, що є консументом у ланцюзі живлення (1 бал).

А – лисиця.

 

ІІ-ІІІ рівні

Знайди правильну відповідь і познач так (1 бал).

4. Біотичним чинником середовища є вплив 

А температури повітря 

Б вологості ґрунту 

В швидкості вітру 

Г паразита на організм

 

5. Прикладом екосистеми є

А стадо оленів 

Б зграя вовків 

В хвойний ліс 

Г пара лелек

 

6. Укажи ланку, з якої починається ланцюг живлення. 

А рослина

Б рослиноїдна тварина 

В хижа тварина 

Г бактерія

 

7. Укажи правильну послідовність організмів, які утворюють ланцюг живлення.

А жито -> змія -> миша -> орел

Б змія -> орел -> жито -> миша

В змія -> жито -> миша -> орел

Г жито -> миша -> змія -> орел

 

8. Вибери організми, між якими є взаємовигідне співіснування.

А павук та муха 

Б миша та хом'як 

В джміль та конюшина 

Г тюлень та риба

 

9. Територія або акваторія, на якій зберігається в первинному стані весь її природний комплекс, називається

А ботанічним садом

Б зоопарком

В заказником

Г заповідником

 

IV рівень

10. Поясни на прикладах форми співіснування організмів в угрупованнях (3 бали).

Конкуренція (рослиноїдні тварини).

Хижацтво (синиця та орел, косуля та лев)

Симбіоз (бджола та гречка, мікориза гриба та дерева, рак-самітник та актинія)

Паразитизм (блохи і тварини зі шерстю, котячий сисун і риба) 

Інші завдання дивись тут...

 

  • Христя
    хороший сайт але багато непотрібного є wink
    16 травня 2016 23:35