Інші завдання дивись тут... 

Сторінка 85

Контроль навчальних досягнень. Процеси життєдіяльності тварин: подразливість, регуляція функцій, розмноження, ріст, розвиток

Варіант І

І рівень

1. Допиши речення (1 бал).

Статеве розмноження — це утворення дочірнього організму шляхом запліднення двох статевих клітин. 

 

2. Впиши назву жіночої статевої клітини (1 бал).

Яйцеклітина.

 

3. Підкресли букву, що позначає тварину, розвиток якої відбувається з перетворенням (1 бал).

А амфібія

 

ІІ-ІІІ рівні

Знайди правильну відповідь і познач так Х (1 бал).

4. Укажи утворення, якими вкрито шкіру плазунів. 

А пір'я

Б волосся 

В рогові луски 

Г кісткові луски

 

5. Укажи групу тварин, які мають дифузну нервову систему. 

А хордові

Б молюски 

В членистоногі 

Г кишковопорожнинні

 

6. Під час практичної роботи учні порівнювали головний мозок хребетних тварин. З'ясувалося, що найбільший розвиток кори великих півкуль спостерігається в

А ссавців

Б птахів

В рептилій

Г амфібій

 

7. Орган чуття, який найкраще розвинений у денних птахів, — це орган

А зору

Б слуху

В нюху

Г смаку

 

8. Тварина народжує нащадка, який розвивався в матці. Живлення зародка відбувається за допомогою плаценти. Укажи цю тварину.

А Кіт лісовий

Б Крокодил нільський

В Ящірка прудка

Г Жаба озерна

 

9. Непрямий розвиток характерний для

А амфібій

Б рептилій

В птахів

Г ссавців

 

IV рівень

10. Поясни значення розмноження для тваринного організму (3 бали).

Біологічне значення: забезпечує існування виду протягом багатьох тисячоліть, сприяє збільшенню чисельності особин виду, їхньому розселенню на нових територіях.

 

 

Сторінка 87

Контроль навчальних досягнень. Процеси життєдіяльності тварин: подразливість, регуляція функцій, розмноження, ріст, розвиток

Варіант II

І рівень

1. Допиши речення (1 бал).

Запліднення — це злиття двох статевих клітин.

 

2. Впиши назву чоловічої статевої клітини (1 бал).

Сперматозоїд.

 

3. Підкресли букву, що позначає тварину, розвиток якої відбувається без перетворення (1 бал).

Б птах.

 

ІІ-ІІІ рівні

Знайди правильну відповідь і познач так (1 бал). 

4. Укажи утворення, якими вкрито шкіру ссавців. 

А пір'я 

Б волосся 

В рогові луски 

Г кісткові луски

 

5. Укажи групу тварин, які мають центральну нервову систему у вигляді трубки.

А хордові

Б молюски

В членистоногі

Г кишковопорожнинні

 

6. Під час практичної роботи учні порівнювали головний мозок хребетних тварин. З'ясувалося, що порівняно з плазунами птахи мають більш розвинений

А мозочок

Б середній мозок

В довгастий мозок

Г проміжний мозок

 

7. Спеціальним органом чуття, який характерний лише для риб, є

А орган зору 

Б бічна лінія 

В орган нюху 

Г орган смаку

 

8. Тварина розмножується, відкладаючи яйця. Зародок має запас поживних речовин і захищений білковою оболонкою та шкаралупою. Укажи цю тварину.

А Дельфін чорноморський

Б Ящірка прудка

В Кіт лісовий

Г Жаба озерна

 

9. Прямий розвиток характерний для

А Тритона карпатського

Б Окуня річкового

В Жаби озерної

Г Голуба сизого

 

IV рівень

10. Доведи, що зміни в будові нервової системи хребетних тварин є пристосуванням до умов існування (3 бали).

У птахів великий передній мозок зумовлений ускладненням поведінки, добре розвинені ділянки середнього мозку, що відповідають за зір, особливо розвинений мозочок, що відповідає за орієнтацію в польоті. У ссавців великі півкулі зі звивинами, що є пристосуванням до складної поведінки та мінливого середовища. 

Інші завдання дивись тут...