Інші завдання дивись тут...

ВСТУП.

Фізика є природничою наукою, яка вивчає загальні закономірності перебігу явищ навколишнього світу.

ЗАПИТАННЯ ДО ВИВЧЕНОГО

1. Для чого потрібно вивчати фізику?

Фізику треба вивчати, щоб вміти пояснити фізичні явища і процеси та застосувати на практиці.

2. Що потрібно мати у фізичному кабінеті для проведення уроків?

У фізичному кабінеті наявне обладнання, вимірювальні прилади, демонстраційний стіл для вчителя, робочі столи для учнів; шафи для зберігання приладів та інших засобів навчання, дидактичні матеріали. 

3. Яких правил потрібно дотримуватися в кабінеті фізики?

Під час знаходження у фізичному кабінеті необхідно дотримуватися таких правил техніки безпеки:

1. Будьте уважні, дисципліновані, обережні, чітко виконуйте вказівки вчителя.

2. Не залишайте робоче місце без дозволу вчителя.

3. Розміщуйте прилади, матеріали та інше обладнання так, щоб уникнути їх падіння.

4. Обережно користуйтеся скляним посудом, щоб не розбити його. Не виймайте термометри з посудини твердими предметами.

5. Не пробуйте рідину, яка використовується в дослідах, па смак, не розливайте її на стіл.

6. Не тримайте на робочому місці предмети, не потрібні для виконання завдання.

7. Користуючись гострими предметами, намагайтеся не поранити руки або інші частини тіла.

8. Усі дрібні предмети беріть тільки пінцетом.

9. Не кладіть на шальки терезів брудні, мокрі, гарячі та сипкі тіла.

10. Перед тим як приступити до виконання лабораторної роботи, старанно вивчіть її опис, з'ясуйте хід її виконання.

11. Під час складання електричних кіл, перемикання в них та їх демонтажу джерела струму повинні бути вимкнені.

12. Не вмішайте джерела струму без дозволу вчителя.

13. Стежте, щоб ізоляція дротів була не пошкодженою, а на кінцях дротів були наконечники, які потрібно добре затискати клемами.

14. Виявивши несправність в електричних пристроях, які знаходяться під напругою, терміново повідомте вчителя або вимкніть джерело струму.

15. Користуючись лінзами, не торкайтеся їх поверхні руками, щоб не залишати на склі потових та жирових плям.

16. Не приносьте в кабінет небезпечних предметів або предметів, які не стосуються уроків фізики.

17. У випадку травмування терміново звертайтеся до вчителя — він надасть вам допомогу.

Інші завдання дивись тут...