Інші завдання дивись тут...

Розділ 1 Фізика як природнича наука § 1. ЩО ВИВЧАЄ ФІЗИКА. 

ЗАПИТАННЯ ДО ВИВЧЕНОГО.

1. Що таке фізика? Хто вперше увів це поняття?

Фізика - наука про природу та найзагальніші закони природи. Світ, природа - фізис (у перекладі з грецької). Так назвав її грецький філософ Арістотель (384 - 322 рр. до н. е.), який написав понад дві тисячі років тому першу «Фізику».

2. Що вивчає фізика?

Фізика пояснює природні явища, вивчає закони природи.

Природні явища – це зміни, які постійно відбуваються в природі (зміна дня і ночі, падіння дощових крапель, виникнення хвиль в океані або на морі, плавлення металів, піднімання вологи від землі до колоска стеблом рослини, виникнення веселки на небі під час дощу, передача сигналів нервовими волокнами від мозку до тіла)

3. Кому потрібні знання з фізики?

Фізика потрібна не тільки вченим, але й усім фахівцям: інженерам, робітникам, конструкторам, лікарям, агрономам тощо, адже вони у своїй діяльності користуються законами фізики й фізичними приладами.

Інші завдання дивись тут...