Інші завдання дивись тут...

§ 4 ФІЗИЧНІ ВЕЛИЧИНИ. ВИМІРЮВАННЯ. ЗАСОБИ ВИМІРЮВАННЯ.

Основними характеристиками вимірювальних засобів є такі.

Позначка шкали - знак на шкалі (риска, зубець, крапка тощо), що відповідає деякому значенню фізичної величини.

Числова позначка шкали - позначка шкали, біля якої проставлено число.

Нульова позначка - позначка шкали, що відповідає нульовому значенню вимірюваної величини.

Поділка шкали - проміжок між двома сусідніми позначками шкали.

Довжина поділки шкали - відстань між осями (або центрами) двох сусідніх позначок шкали, виміряна вздовж уявної лінії, що проходить через середини найкоротших позначок шкали.

Ціна поділки шкали - різниця значень величини, що відповідають двом сусіднім позначкам шкали (чим менша ціна поділки, тим більша точність вимірювання).

Довжина шкали - довжина лінії, що проходить через центри всіх найкоротших позначок шкали й обмежена початковою і кінцевою позначками. Лінія може бути реальною або уявною, кривою або прямою.

Початкове і кінцеве значення шкали найменше і найбільше значення вимірюваних величин, указаних па шкалі приладу або інструмента.

Діапазон показів шкали - область значень шкали, обмежена її початковим і кінцевим значеннями.

Межі вимірювання - найбільша й найменша величини, які можна виміряти даним інструментом або приладом.

Вимірюючи величину, ми знаходимо її числове значення, виражене в певних одиницях (для кожної фізичної величини встановлено свої одиниці).

Цікаво знати, що надзвичайно великі відстані (відстані між зорями) вимірюють світловими роками (при цьому йдеться не про роки як проміжки часу, а про відстань, яку долає світло за один земний рік, наприклад, відстань від Сонця до найближчої зорі становить понад чотири світлові роки).

ЗАПИТАННЯ ДО ВИВЧЕНОГО.

1. Наведіть приклади фізичних величин, приклади одиниць величин.

Вимірювання – один з основних способів пізнання природи, її явищ і законів. Фізичні величини описують властивості фізичних тіл, явищ, процесів (час, маса, об'єм, температура тіла, швидкість його руху) і вони вимірюються.

Для кожної фізичної величини існують свої одиниці вимірювання (довжину вимірюють в метрах, площу – в квадратних метрах, температуру – у градусах, час – в секундах).

2. Що означає виміряти фізичну величину?

Виміряти фізичну величину означає порівняти її з однорідною величиною, яку взято за одиницю цієї величини (вимірюючи довжину тіла, ми порівнюємо її з довжиною спеціального еталона, що називають метром).

3. Які ви знаєте вимірювальні прилади?

Для вимірювання фізичних величин використовують різні вимірювальні прилади: термометри, денсиметри, штангенциркулі, мікрометри, амперметри, вольтметри, барометр, динамометр, барометр-анероїд, лінійка, терези).

4. Що таке ціна поділки шкали приладу, межа вимірювання приладу? Як їх визначити?

Ціна поділки шкали - різниця значень величини, що відповідають двом сусіднім позначкам шкали (визначається як різниця двох сусідніх значень шкали поділена на кількість поділок шкали між ними).

Межі вимірювання - найбільша й найменша величини, які можна виміряти даним інструментом або приладом (визначається за кінцевим значенням шкали)

5. Які з наведених нижче термінів означають фізичні величини: будинок, глибина озера, висота будинку, об'єм посудини, швидкість руху поїзда, автомобіль, лінійка?

Глибина озера, висота будинку, об'єм посудини, швидкість руху поїзда.

 

Лабораторна робота № 1

Ознайомлення з вимірювальними приладами. Визначення ціни поділки шкали приладу.

Мета роботи: ознайомитися з вимірювальними приладами, які будуть використовуватися для проведення дослідів з фізики в 7 класі, навчитися визначати ціну поділки шкали вимірювальних приладів, користуватися ними і визначати за їх допомогою значення фізичних величин.

Прилади і матеріали: мензурка (вимірювальний циліндр), термометр, динамометр, барометр-анероїд.

Хід роботи.

1. Вивчіть шкали мензурки (вимірювального циліндра), термометра, динамометра, барометра-анероїда і заповніть таблицю. 

Назва приладу

Мензурка (вимірювальний циліндр)

Термометр лікарняний

Динамометр

Барометр- анероїд (без рідини)

 

 

 

Яку фізичну величину ним вимірюють?

об'єм

температуру

Силу пружності

Атмосферний тиск

Одиниця величини

мм3

градус

кілоньютони

мм.рт.ст.

Паскалях

Межі вимірювання

0 мм3– 250 мм3

34° – 42°

0кН – 2кН

713мм.рт.ст. – 802мм.рт.ст

950Па – 1070Па

Значення сусідніх оцифрованих позначок

25 мм3 ; 50 мм3

34°; 35°

1,2кН ; 1,4кН

720мм.рт.ст.; 730мм.рт.ст.

950Па; 960Па

Кількість поділок

5

10

10

10

10

Ціна поділки шкали

(50 мм3 – 25 мм3):5 = 5мм3

(35° – 34°) : 10 = 0,1°С

(1,4кН - 1,2кН) :10 = 0,02кН

(730мм.рт.ст. – 720мм.рт.ст.) : 10 = 1мм.рт.ст.

(960Па – 950Па) : 10 = 1Па

2. Розгляньте зображені на малюнках 10 -14 прилади, визначте ціну поділки шкали кожного з них. 

3. Запишіть, які покази зафіксував кожний із приладів.

Показник

Ціна поділки

Розрахунок

Показ приладу

Розрахунок

Ст1

2°С                   

(20° – 0°) : 10 = 2°

26 °С

 

Ст2

1°С

F                   

(10°С – 0°С) : 10 = 1°С

(40°F – 20°F) : 10 = 2°F

37°С

98,6°F    

tF = 32°С + 9/5 tc = 32°С + 37°С • 9/5 =  98,6°F

 

Ст3

0,5°С                   

(36°34°) : 4 = 0,5°

40°С

 

Сд

0,5кН

(8° – 6°) : 4 = 0,5°

7кН

6,6кН

 

Сб

0,1Па

(100Па – 99Па) : 10 = 0,1Па

(760мм.рт.ст. – 750мм.рт.ст.):10 = 1мм.рт.ст.

97,8Па

100,7Па

734мм.рт.ст

755мм.рт.ст

 

Для допитливих

1. Визначте та запишіть основні характеристики вимірювальних приладів, які є у вас удома.

Назва приладу

Лінійка

Секундомір

Спідометр

Термометр вуличний

Вага

 

Яку фізичну величину ним вимірюють?

довжина

час

швидкість

температуру

масу

Одиниця величини

См

секунда

км/год

Градус за Цельсієм

Кілограм

 

Межі вимірювання

0см – 15см

0с – 60с

0км/год – 270км/год

(-30°) – 50°

0кг – 5кг

 

Значення сусідніх оцифрованих позначок

1см; 2см

0с; 5с

20км/год; 40км/год

20°; 30°

1кг; 2кг

 

Кількість поділок

10

5

4

10

40

Ціна поділки шкали

(2см – 1см):10 = 0,1см = 1мм

( – 0с) : 5 = 1 с.

(40км/год – 20км/год) :4 = 5 км/год

(30° – 20°) : 10 = 1°С

(2кг – 1кг) : 40 = 0,025кг = 25г

 

2. Виготовте мензурку, використавши для цього склянку.

За допомогою столової (15 мл), десертної (12,5 мл), чайної (6 мл) ложок і води можна проградуювати маркером склянку, щоб мати домашню мензурку. 

Інші завдання дивись тут...