Інші завдання дивись тут...

§ 7. БУДОВА РЕЧОВИНИ.

Про будову речовини можна дізнатися з деяких явищ й дослідів.

Механічна дія на тіло : стиснути руками м'яч, то об'єм повітря, що заповнює м'яч, зменшиться; приклавши зусилля, можна зменшити і об'єм шматка гуми, воску. 

Теплова дія на тіло. 

Дослід 1. Сталеву кульку пропустимо через кільце, у холодному стані вона вільно проходить через кільце, після нагрівання кулька розширюється і застряє в кільці, охолонувши, кулька стискається і знову проходить крізь кільце.

Дослід 2. Візьмемо колбу, наповнимо її водою і помістимо в посудину з водою, будемо нагрівати посудину з водою, рівень води в колбі при нагріванні буде підвищуватися, припинимо нагрівати воду, рівень води в колбі через певний час займе попереднє положення. 

ЗАПИТАННЯ ДО ВИВЧЕНОГО

1. Для чого потрібно знати будову речовини?

Знання про будову речовини дають змогу пояснювати багато фізичних явищ (вода, нагріваючись, може перетворюватися в пару, а охолоджуючись, - у лід; чому дим зникає в повітрі; чому вода розтікається, коли її розливають па підлогу, а на гарячій сковорідці вона збирається в краплі; чому фарба розчиняється у воді, а олія - ні; чому повітря легко стиснути, у той час як вода стискується досить важко; чому змінюються фізичні властивості тіл під час їх нагрівання), вони допомагають передбачати, як відбуватиметься явище, що потрібно зробити, щоб його прискорити або вповільнити, тобто допомагають керувати явищами, створювати нові речовини з потрібними властивостями

2. Які ви знаєте матеріали, створені людиною?

Тверді та міцні сплави, жаротривкі матеріали, пластмаси, штучний каучук, капрон, лавсан знайшли широке використання в техніці, медицині, побуті.

3. Чим пояснюється здатність тіл змінювати свій об'єм?

При нагріванні розширюються тверді тіла, рідини, гази. Зміна об'єму пояснюється тим, що речовини складаються з окремих частинок, між якими є проміжки (коли ці частинки віддаляються одна від одної, то об'єм тіла збільшується, при наближенні частинок об'єм тіла зменшується).

4. Які явища показують, що тіла складаються з найдрібніших частинок, між якими є проміжки?

Розширення при нагріванні, зменшення розмірів при охолодженні, механічна дія стиснення тіла.

5. Чому, незважаючи на складну будову, усі речовини нам здаються суцільними?

Ще давньогрецькі вчені пояснювали, що поширення аромату, випаровування рідин, поступово зменшення об'єму каменя під дією хвиль пояснюються відокремленням від тіл найдрібніших частинок.

Речовини нам здаються суцільними тому, що частинки, з яких складаються речовини, надзвичайно малі й розташовані на дуже малих відстанях одна від одної. 

Дослід 3. Уявлення про розміри частинок.

Кристалик марганцевокислого калію (марганцівки) розчинимо у воді, налитій у вимірювальний циліндр; потім трохи забарвленої води помістимо в інший вимірювальний циліндр і додамо в нього чистої води (у другому циліндрі розчин забарвлений слабкіше, ніж у першому); з другого віділлємо трохи розчину в третій циліндр і знову доллємо в нього чистої води; так будемо продовжувати доти, доки розчин стане зовсім світлим, проте він хоч і ледь-ледь, але рівномірно забарвлений (отже, кристалик марганцю, що здавався нам суцільним, складався з дуже великої кількості частинок, розміри яких надзвичайно малі, тому містяться у кожній краплині розчинів). 

Інші завдання дивись тут...