Інші завдання дивись тут...

§ 9. АТОМИ. ЯДЕРНА МОДЕЛЬ АТОМА. ЙОНИ.

Фізики й хіміки зображають атоми речовини у вигляді кольорових кульок.

Речовини мають атомну будову (залізо, мідь, золото), молекулярну (кілька атомів об'єднуються в одне ціле і утворюють найдрібнішу частинку нової речовини – молекулу) будову (вода, озон, більшість рідин і газів) або іонну будову.

Прості речовини складаються з однакових атомів, складні – з різних атомів. Розміри молекул залежать від того, з яких атомів вони складаються (дослідами встановлено, що лінійні розміри всіх атомів приблизно однакові, атом Гідрогену мас діаметр 10-10 м = 0,0000000001м, і він є найменшим з атомів). 

ЗАПИТАННЯ ДО ВИВЧЕНОГО.

1. Як називають частинки, з яких складаються молекули?

Частинки, з яких складаються молекули, називають атомами (атом — це найдрібніша частинка речовини, яка ще зберігає властивості речовини).

2. Яка будова атома?

У центрі атома знаходиться позитивно заряджене ядро, а навколо ядра рухаються негативно заряджені електрони, тому сам атом є нейтральним.

Основоположник ядерної фізики Ернест Резерфорд (1871-1937) у дослідах (проведених в 1911 році) пропускав випромінювання радіоактивних елементів через золоту фольгу, за характером розсіювання альфа-частинок установив, що атом в основному порожній: у центрі його знаходиться дуже маленьке і дуже густе позитивно заряджене ядро, а ззовні – негативно заряджені електрони. 

Порівняно з розмірами самого атома (~10-10 м ~ 0,0000000001м ), ядро дуже мале (~10-14 м ~ 0,00000000000001м). 

3. Що таке йон?

Якщо атом втрачає електрон або кілька електронів, то такий атом називають позитивним йоном. Відповідно атом, який приєднав до себе один або кілька електронів, називають негативним йоном.

4. З яких атомів складається молекула води?

Молекула води (H2O) складається з двох атомів Гідрогену (H) і одного атома Оксигену (O).

Інші завдання дивись тут...