Інші завдання дивись тут...

§ 11. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ АТОМНО-МОЛЕКУЛЯРНОГО ВЧЕННЯ ПРО БУДОВУ РЕЧОВИНИ.

ЗАПИТАННЯ ДО ВИВЧЕНОГО.

1. Сформулюйте основні положення атомно-молекулярного вчення про будову речовини.

Основні положення атомно-молекулярного вчення про будову речовини:

1. Усі тіла складаються із частинок (молекул, атомів).

2. Частинки всіх тіл безперервно і хаотично (безладно) рухаються.

3. Між частинками тіл існує взаємне притягання і відштовхування.

2. Чи є відмінність між молекулами льоду, води й водяної пари?

Спостереження і досліди показують властивості твердих тіл, рідин й газів, а  знання про будову речовини допомагають пояснити ці властивості.

Лід, вода і водяна пара – три етапи тієї самої речовини – води, отже, молекули льоду, води й водяної пари не відрізняються одна від одної, відмінність є у розміщенні та русі молекул.

3. Як розміщені молекули газів?

У газах відстані між молекулами значно більші за розміри самих молекул (у середньому в десятки разів), тому на таких відстанях молекули надто слабко притягуються одна до одної. 

4. Чому гази заповнюють усю посудину, у якій знаходяться?

Оскільки у газах відстані між молекулами значно більші за розміри самих молекул (на таких відстанях молекули надто слабко притягуються одна до одної), тому гази не мають власної форми й сталого об'єму. Не можна наповнити газом половину пляшки або склянки, тому що, рухаючись в усіх напрямах і майже не притягуючись одна до одної, молекули газу швидко заповнюють усю посудину.

Однин із основоположників учення про атомно-молекулярну будову речовини видатний учений Михайло Ломоносов так уявляв будову газів: «Частинки газу стикаються з іншими, сусідніми, відскакують одна від одної і знову стикаються з іншими, ближчими, знову відскакують так, що намагаються розсипатися па всі боки, постійно відштовхуються одна від одної такими дуже частими взаємними ударами».

5. Чим пояснюється дуже мала стисливість рідин? Чому вони не зберігають своєї форми?

У рідинах молекули розташовані так щільно, що відстань між кожними двома молекулами менша від розмірів самої молекули. Стискаючи рідину, ми ще більше зближуємо її молекули, тому вони починають відштовхуватись, ось чому рідину важко стиснути. 

З другого боку на відстанях між молекулами, що є меншими за розміри самих молекул, взаємне притягання молекул уже значне, тому молекули рідини не розходяться на великі відстані і рідина за звичайних умов зберігає свій об'єм, проте притягання молекул рідин ще не таке велике, щоб рідина зберігала свою форму (цим пояснюється те, що рідини набирають форми посудини і їх легко розбризкати та перелити в іншу посудину).

6. Чому тверді тіла зберігають свої форму й об'єм?

Тверді тіла за звичайних умов зберігають і об'єм, і форму, це пояснюється більшим притягання між їх частинками та кристалічною решіткою. Частинки (молекули або атоми) більшості твердих тіл (лід, сіль, нафталін, метали) розміщені в певному порядку (кожна з них рухається навколо певної точки і не може переміститися далеко від цієї точки).

Деякі з твердих тіл (сніжинки, кристали) мають природну правильну і красиву форму. 

Інші завдання дивись тут...