Інші завдання дивись тут...

§ 12. ВИДАТНІ ВЧЕНІ-ФІЗИКИ. ВНЕСОК УКРАЇНСЬКИХ УЧЕНИХ У РОЗВИТОК І СТАНОВЛЕННЯ ФІЗИКИ.

Вчений

Досягнення

Демокріт (460-370 рр. до н.е.)

Висунув ідею про атомну будову

П'єр Гассенді (1592-1655)

Вперше ввів поняття «молекула»

Амадео Авогадро (1776-1856)

Вивів число Авогадро

Майкл Фарадей (1791-1864)

Основоположник вчення про електромагнітне поле

Вільгельм Рентген (1845-1923)

Відкрив рентгенівські промені

Джон Релей (1842-1919)

Основоположник теорії коливань

Ернест Резерфорд (1871-1937)

Один із творців вчення про радіоактивність

Михайло Ломоносов (1711-1765)

Винахідник оптичних пристроїв, основоположник основ теорії електрики

Ісаак Ньютон (1643—1727)

Творець механіки

Джеймс Максвелл (1831-1897)

Творець класичної електродинаміки, один із основоположників статичної фізики

Людвіг Больцман (1844-1906)

Один із основоположників статичної фізики та фізичної кінематики

Альберт Ейнштейн (1879)

Творець теорії відносності

Лев Ландау (1908-1968)

створив теорію діамагнетизму і феромагнетизму

ЗАПИТАННЯ ДО ВИВЧЕНОГО.

1. Назвіть імена видатних українських учених. Укажіть їх основні досягнення в науці.

Вчений

Досягнення в науці

Антон Вальтер (1905-1965)

Дослідження у фізиці діелектриків і напівпровідників, атомного ядра, техніки високих напруг і вакууму, перша в країні штучна ядерна реакція в 1932 році.

Георгій Латишев (1907-1973)

Дослідження в області ядерної фізики, перша в країні штучна ядерна реакція

Олександр Лейпунський (1903-1972)

Проблеми атомної та ядерної фізики, ядерної техніки, перша в країні штучна ядерна реакція

Кирило Синельникове (1901-1966)

Очолював дослідні роботи з керованих термоядерних реакцій

Микола Бенардос (1842-1905)

Творець дугового електрозварювання, конструктор автоматів електродного зварювання, електричного різання металів

Борис Патон (1918)

Розробив теорію дугових автоматів, нових способів електрозварювання, заснував наукову школу в цій галузі

Володимир Вернадський (1863-1945), перший президент АН УРСР

висунув ряд теоретичних положень з геохімії рідкісних і розсіяних елементів, пошуків радіоактивних мінералів

 

Лев Шубников (1901-1945)

один з основопо­ложників фізики низьких температур, відкрив антиферомагнетизм (1935 р.)

Абрам Йоффе (1880-1960)

займався проблемами міцності, пластичності,

електропровідності твердого тіла

Олександр Ахієзер (1911-2000), академік НАН Украї­ни

Фізик-теоретик, створив школу фізиків-теоретиків, ви­вчав проблеми теорії твердого тіла, ядерної фізики, дослідив поглинання звуку в твердих тілах та інші явища й процеси

Іван Обреїмов (1894-1981)

працював у галузі фізики кристалів

Іван Пулюй (1845-1918)

проводив дослідження в галузі молеку­лярної фізики, Х-променів, «лампа Пулюя» (1881 р.) була прототипом рент­генівської трубки

Григорій Шар­пак (1924 -2010)

фізик-ядерник українського походження став першим лауреатом Нобелівської премії у галузі фізики

 

Олександр Смакула (1900 -1983)

професор відкрив спосіб просвітлення оптики (1937 р.), що спричинило революцію в оптичній, фотографічній та кінематографічній технологіях

Леонід Мандельштам (1879-1944)

зай­мався питаннями оптики, радіофізики

Іван Сікорський (1889-1972)

спроектував і побудував кілька вертольотів, літаків-біпланів, 29 грудня 1911 р. па літаку власної конструкції С-6 він установив світовий рекорд швидкості - 111 км/год (з екіпажем), під його керівництвом побудовано перші у світі багатомо­торні літаки «Руський витязь», «Ілля Муромець»

Федір Андерс (1868-1926)

У 1911 р. інженер-конструктор створив перший дирижабль цивільного призначення «Київ» (м'якої конструкції), у 1924 р. розробив оригінальний проект дирижабля жорсткої конструкції зі змінюваним у польоті об'ємом

Олег Антонов (1906-1984)

Авіаконструктор створив по­над 60 типів транспортних літаків і планерів

Микола Ки­бальчич (1853-1881)

Талановитий винахідник розробив проект літального апарата з ракетним двигуном для космічних польотів.

Юрій Кондратюк (Олександр Гнатович Шаргей) (1897-1942)

Конструк­тор, учений-теоретик у своїй книжці «Завоювання міжпланетних просторів» (1929 р.) розробив основи між­планетних космічних польотів,  є автором теорії бага­тоступінчастих ракет, рецептів ракетного палива, політ «Аполлона-9» з астронавтами до Місяця і висадку на ньо­го здійснено за «трасою Кондратюка»

Сергій Корольов (1907-1966)

Академік, геніаль­ний конструктор розробив проекти керованих ракет, ракет-носіїв, під його керівни­цтвом запущено перший штучний супутник Землі (4 жов­тня 1957 р.), здійснено перший політ людини в космос (Юрій Гагарін, 12 квітня 1961 р.), перший вихід людини у відкритий космічний простір (Олексій Леонов, 18 берез­ня 1965 р.), перший політ супутника до Місяця і фотографування його зворотного боку, він створив наукову школу космічних досліджень

Валентин Глушко (1908 -1989)

під керівництвом академіка, видатного винахідника ракетно-космічної техніки

створено двигуни, які було встановлено па ракетах-носіях «Восток», «Космос», «Протон».

Володи­мир Челомей (1914-1984)

Винахідник, видатний конструктор у галузі ракетної техніки створив новий тип реактивного двигуна; є автором ідеї розкриття крила ракети в повітрі, під його керівництвом було створено ракету-носій «Протон» для виведення в космос космічних кораблів «Союз», «Мир», «Прогрес», автома­тичні станції «Вега» для вивчення планети Венера, комети Галлея.

Михайло Янгель (1911-1971)

Учений-механік, конструктор працював у галу­зі створення ракетно-космічної техніки

2. Підготуйте короткі реферати про одне з визначних відкриттів у фізиці.

Інші завдання дивись тут...