Інші завдання дивись тут...

ЗАДАЧІ ТА ВПРАВИ. Розв'язуємо разом.

1. Виміряйте товщину аркуша книжки, на якому надруковано цю задачу.

Розв'язання. Виміряти товщину одного окремо взятого аркуша не вдасться - ця товщина надто мала. Можна, наприклад, виміряти загальну товщину аркушів з 1-ї по 100-ту сторінки включно, а потім отримане значення поділити на 50 (адже на кожному аркуші дві сторінки).

2. Які прилади зображено на малюнку? Яка ціна поділки шкали кожного приладу? Що показують прилади?

Розв'язання. На малюнку 41, а зображено мензурку. Ціна поділки шкали мензурки - 25 мл. У мензурку налито 175 мл рідини. На малюнку 41, б зображено вимірювальний циліндр. Ціна поділки шкали циліндра - 5 мл. У вимірювальний циліндр налито 135 мл рідини. На малюнку 41, в зображено мензурку. Ціна поділки шкали мензурки - 10 мл. У мензурку налито 90 мл рідини.

3. Крапля олії об'ємом 0,002 мм3 розлилася по поверхні води тонким шаром, площа якого 100 см2. Вважаючи, що товщина шару дорівнює діаметру молекули олії, визначте цей діаметр.

Дано: 

V = 0,002 мм3 

S = 100 см2 = 10 000 мм2 

d - ?

Розв'язання

3 формули V = Sd визначимо d = V/d = 0,002 мм3 : 10 000 мм2 = 0,000002 мм

Відповідь: d =  0,0000002 мм.

Рівень А

1. Виберіть з наведених прикладів окремо тіла, а окремо речовини: вода, граніт, крапля води, повітря в камері футбольного м'яча, молоко, молоко у пляшці, гранітна плита.

Тіла: крапля води, молоко у пляшці, гранітна плита, повітря в камері футбольного м'яча.

Речовини: вода, граніт, молоко.

2. Балон для газової плити наповнений пропан-бутановою сумішшю. Тілом чи речовиною є ця суміш?

Тілом, бо має форму і об'єм.

3. З наведених прикладів виберіть фізичні явища: кисень, грім, годинник, бетон, веселка, кипіння води, електрична лампочка.

Грім, веселка, кипіння води.

4. Які з наведених явищ є фізичними явищами: скисло молоко, розбилася скляна пляшка, у печі згоріли дрова, задзвенів дзвоник, засвітилися на вулиці електричні ліхтарі, згнила цибулина, нагрілася каструля?

Розбилася скляна пляшка, у печі згоріли дрова, задзвенів дзвоник, засвітилися на вулиці електричні ліхтарі.

5. Скільки см має 1 м? Скільки см2 має 1 м2? Скільки см3 має 1 м3?

1м = 100 см; 1м2 = 10000см2; 1м3 = 1000000см3

6. Установіть ціну поділки шкали лінійки, якщо між рисками, що відповідають значенню 10 см і 11 см, є ще чотири риски.

(11 – 10) : 5 = 0,2 (см) 

7. Накресліть шкалу термометра із ціною поділки 0,25 °С.

10°С    |      |      |      11°С    |      |      |      12°С

8. Об'єм кухля 0,5 дм3. Виразіть цей об'єм у кубічних сантиметрах і кубічних міліметрах.

0,5дм3 = 0,5•10см•10см•10см= 0,5•1000см3 = 500см3

0,5дм3 = 0,5•1дм•1дм•1дм =0,5•100мм•100мм•100мм =0,5•1000000мм =500000мм

9. Які прилади зображено на малюнку 42? Яка ціна поділки шкали кожного приладу? Що показують прилади?

Вимірювальний циліндр, Свц = (50 – 40):10 = 1мм, показує 43мм

Секундомір, Сс = (20 – 10):10=1хв, показує 5хв

Термометр, Ст = 

10. Визначте об'єм тіла.

V = 43мл – 30мл = 13мл

11. Як виміряти (наближено), скільки зернин рису вміщується у пляшці? Що вам для цього знадобиться?

У невеликій мензурці порахувати кількість зернин, потім кількість мензурок зі зернинами.

12. Що зумовлює неминучі неточності при вимірюванні розмірів тіл?

Розмір самого тіла та похибка вимірювальних засобів.

13. Які величини можна виміряти абсолютно точно?

Жодну фізичну величину не можна виміряти абсолютно точно.

14. У маленьку пробірку налийте трохи води, а потім обережно налийте стільки само спирту-денатурату. Відмітьте ниткою рівень спирту. Закрийте пробірку пальцем і протягом однієї-двох хвилин збовтуйте пробірку так, щоб рідини змішались. Як змінився рівень суміші порівняно з початковим рівнем? Чим пояснити зменшення об'єму?

При змішуванні виділяється тепло, частина води випаровується.

15. Чому аромат розлитої в кімнаті пахучої речовини із часом відчувається в будь-якому місці кімнати?

Зумовлюється дифузією.

16. Як змінюється положення молекул при розтягуванні гумової трубки?

Збільшується простір між ними.

17. У склянку з водою капніть краплю молока. Простежте, що з нею станеться. Поясніть спостережуване явище.

Вода побіліє, частинки молока проникли між частинки води (явище дифузії)

18. Чому сіль розчиняється у воді швидше за вищої температури?

Дифузія відбувається швидше за вищої температури.

19. Візьміть шматочок свинцю, розріжте його гострим ножем на дві частини і в місці розрізу стуліть. Чому вони не відпадають одна від одної?

У багатьох точках частинки зблизяться на відстань взаємного притягування.

20. Візьміть два шматочки скла, добре обмийте їх і висушіть. Притуліть щільно один до одного. Легко чи важко їх роз'єднати? Те само проробіть з мокрим склом. Поясніть наслідки досліду.

Роз'єднати їх легко, бо залишаються порожнини між склом. Молекули води заповнюють порожнини між склом, тому скло важче роз'єднати.

Рівень Б.

21. Про які фізичні величини йдеться в таких прикладах: пляшка місткістю 0,5 л; спідометр показує 80 км/год; хворому шприцом ввели 1 см3 ліків; спортсмен пробіг 100 м за 10 с; щоб овочі не втратили вітамінів, їх стерилізують при 90 °С?

об'єм (пляшка місткістю 0,5 л); швидкість (спідометр показує 80 км/год); об'єм (хворому шприцом ввели 1 см3 ліків); відстань, час (спортсмен пробіг 100 м за 10 с); температура (щоб овочі не втратили вітамінів, їх стерилізують при 90 °С)

22. Якими одиницями довжини найзручніше визначати такі розміри: довжину аркуша книжки, висоту дверей, товщину дроту, діаметр труби, довжину телеграфного дроту між двома населеними пунктами, товщину волосини? Чому?

Сантиметри (довжину аркуша книжки), метри (висоту дверей), мікрометри (товщину дроту) , сантиметри (діаметр труби), кілометри (довжину телеграфного дроту між двома населеними пунктами), мікрон (товщину волосини)? 

23. Зробіть схематичний малюнок частини циферблата, ціна поділки якого 5 с.

10с.   |    20с.

24. На палубі судна є прямокутний майданчик розмірами 10x15 м. Скільки контейнерів може вміститися на майданчику, якщо контейнер - це «кубик», довжина ребра якого 2 м?

Оскільки один контейнер займає площу 2 • 2 = 4 м2, а (10 • 15) : 4 = 37,5 , тобто вміститься 37 контейнерів.

25. У вас є коробка канцелярських скріпок. Як за допомогою мензурки виміряти об'єм однієї скріпки?

Виміряти об'єм води, кидаємо 100 скріпок, знову вимірюємо об'єм у мензурці, різницю об'ємів ділимо на 100, отримане число і буде об'ємом скріпки.

26. На дорозі позначено дистанцію 100 м. Як найпростіше відміряти дистанцію 500 м, ведучи дорогою велосипед?

Порахувати скільки повних обертів зробить колесо на ділянці 100м, потім помножити цю кількість на 5.

27. Англійська міра довжини фут у давнину визначалася так: 12 джентльменів селища ставили ступні впритул одну до одної, вимірювали відстань від «першого носка» до «останньої п'ятки» і цю відстань ділили на 12. Виходило близько 30 см. Навіщо було залучати для визначення одиниці довжини стількох людей? Чи доцільно було здійснювати вимірювання з точністю до 0,001 фута?

За рахунок розміру ступні багатьох людей, брався до уваги середній розмір ступні, виходило точніше значення. 

28. З наведених прикладів виберіть ті, у яких описано спільні властивості: гума поганий провідник струму; висота стовпа 10 м; висота вікна 160 см; дроти для електричної мережі виготовляють з міді; стіл вищий за стілець; електричні дроти ізольовані гумою. Назвіть ці властивості.

Довжина (висота стовпа 10 м; висота вікна 160 см; стіл вищий за стілець)

електропровідність (гума поганий провідник струму; електричні дроти ізольовані гумою, дроти для електричної мережі виготовляють з міді); 

29. Поясніть результати досліду.

Рівень води завжди горизонтальний.

30. Коли різко плазом долонею зробити рух зверху вниз, то ми майже не відчуваємо опору повітря. Якщо при такому русі ми торкнемося поверхні води, то відчуємо біль, як від удару по поверхні твердого тіла. Як пояснити це явище?

У однаковому об'ємі повітря і води, різна кількість молекул.

31. У місцях, де немає природного газу, для газових плит застосовують балони, наповнені пропан-бутановою сумішшю. До цієї суміші додають незначну кількість дуже ароматної речовини (одоранта). Поясніть, чому ця речовина сигналізує про витікання газу внаслідок несправності газової установки.

При витіканні газу внаслідок явища дифузії аромат поширюється на значну відстань.

32. У прозору посудину з водою вилили непрозору рідку фарбу. Чому через деякий час вода стає забарвленою, але прозорою?

Фарба змішується з водою, тому стає тільки забарвленою та прозорою, коли води значно більше, ніж фарби. 

33. Чи збільшується об'єм кожної молекули твердого тіла при його нагріванні? Як змінюється при цьому відстань між частинками, з яких складається це тіло?

При нагріванні розмір атомів молекули не змінюється, змінюється відстань між ними.

34. Чому деякі тканини линяють, якщо покласти їх у воду?

Коли вони пофарбовані поверхово (фарба розчиняється у воді), можуть линяти.

35. Чи можна сказати, що об'єм, який займає певний газ, дорівнює сумі об'ємів його окремих молекул?

Ні, бо між молекулами є проміжки, які теж мають об'єм.

36. На дно кожної з двох склянок покладіть по кристалику марганцевокислого калію (можна шматочок хімічного олівця), в одну склянку налийте холодної води, а в другу - гарячої. Накрийте склянки тканиною. Через кожні півгодини позначайте рівень забарвленої води. Поясніть явище.

Рівень забарвленої рідини у склянці з гарячою водою буде вищим. Дифузія відбувається швидше при вищих температурах.

Інші завдання дивись тут...

 

  • Матвей
    просто спасибо)
    28 вересня 2020 20:19