Інші завдання дивись тут...

ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ЗНАННЯ. Контрольні запитання.

1. Чим відрізняються дослід і науковий експеримент від спостереження?

Дослід і науковий експеримент виконують у штучно створених умовах, за наперед продуманим планом, за допомогою приладів.

2. Назвіть, які фізичні процеси можна спостерігати в побуті. Наведіть приклади фізичних явищ у природі.

Випаровування води при нагріванні чайника з водою; розчинення цукру в склянці з чаєм; передача струму по проводі; нагрівання приладів, включених в електрику; перетворення води в лід у холодильнику; розривання паперу; видавлювання крему шприцом; передача музики у телефоні.

Фізичні явища у природі: блискавка, грім, град, дощ, магнітні бурі, припливи і відпливи.

3. Яке значення в життєдіяльності людини мають вимірювання?

Вимірювання – один із способів пізнання природи, її явищ і законів.

4. З якою метою було прийнято Міжнародну систему одиниць фізичних величин?

Для однозначності вимірювань.

5. Назвіть основні етапи розвитку вчення про будову речовини.

Усі тіла складаються із частинок (атомів, молекул), частинки всіх тіл безперервно рухаються (броунівський рух), між частинками існує взаємне протягування і відштовхування.

6. Які методи вимірювання розмірів молекул ви знаєте?

Досліди та обчислення.

7. Які основні положення атомно-молекулярної будови речовини? Які досліди їх підтверджують?

Основні положення атомно-молекулярного вчення про будову речовини:

1. Усі тіла складаються із частинок (молекул, атомів) (підтверджується явищем дифузії).

2. Частинки всіх тіл безперервно і хаотично (безладно) рухаються (підтверджується броунівським рухом).

3. Між частинками тіл існує взаємне притягання і відштовхування (підтверджується деформацією, притяганням частин тіла при нагріванні).

8. У воді річок, озер та інших водойм завжди є молекули газів зі складу повітря. Унаслідок якого явища ці молекули потрапляють у воду? Чому вони проникають до дна водойм? Опишіть, як змішується при цьому повітря з водою.

Унаслідок явища дифузії молекули повітря проникають між молекули води, бо вода і повітря мають проміжки між молекулами, змішується пошарово.

9. Чому два сухі аркуші паперу не злипаються, якщо їх прикласти один до одного, а змочені водою - злипаються? Чи злипнуться два аркуші паперу, якщо один з них змочити водою, а другий - олією?

Два аркуші паперу неможливо зблизити настільки, щоб вони з'єдналися (у багатьох точках поверхонь відстань між клаптиками набагато більша за таку, коли проявляється взаємодія між молекулами. Вода заповнює порожнини таким чином, що відстань між молекулами така, на якій проявляється взаємодія між молекулами). Однак, якщо змочити аркуші водою, то вони злипнуться, бо молекули води наблизяться до молекул паперу настільки, що міжмолекулярне притягання вже втримуватиме аркуші один біля одного. Притягання між молекулами води більше, ніж між молекулами води та оліі, тому вода не змочить папір з олією, вони не злипнуться.

Що я знаю і вмію робити Я вмію визначати ціну поділки шкали приладу і знімати покази з нього.

1. Які прилади зображено на малюнках 45, 46? Яка ціна поділки шкали приладів? Що показують прилади?

Вуличний термометр, Ціна поділки (20° – 10°) : 4 = 2,5°, показує 24°

Я вмію вимірювати лінійні розміри і об'єми тіл.

2. За допомогою міліметрової лінійки визначте товщину аркуша підручника з фізики.

Нехай ширина усіх сторінок книжки l см, тоді товщина сторінки l/329 (см)

3. За допомогою столової (15 мл), десертної (12,5 мл), чайної (6 мл) ложок і води проградуюйте маркером склянку, щоб мати домашню мензурку.

4. Відкрийте кран так, щоб з нього ледве капала вода. Підрахуйте, скільки крапель води містить чайна ложка (вміщає 6 мл води). Визначте таким способом об'єм однієї краплини та втрату води за добу, коли так відкрито кран.

Чайна ложка наповнюється через 10 с на 15 крапель, тому об'єм краплі 6мл : 15 = 0,4 мл. Оскільки доба = 24 год = 24 • 3600 с = 86400 с, тоді 0,4 : 10 • 86400 = 3456 мл = 3,456 л води.

Я знаю, як відбуваються фізичні явища.

5. Поясніть результати досліду, зображеного на малюнку.

За рахунок дифузії рідина буде жовтого кольору; у першому стакані жовтіша вода, напевно, там розчин тепліший.

Я знаю фізичні закони, якими пояснюються дивовижні здібності представників тваринного світу.

6. Чому гекон легко тримається на вертикальному склі?

Невелика ящірка - гекон - легко пересувається по гладких похилих і вертикальних поверхнях, включаючи звичайне скло, і навіть ногами вгору по стелі, адже пальці геконів мають пластинки, на яких поперечними рядами розташовуються особливі щіточки з мікроскопічними багатовершинними волосками (за допомогою електронного мікроскопа було підраховано, що на одному тільки пальці гекона розташовано понад 200 мільйонів таких щіточок, кожна з яких складається з безлічі окремих волосків). Завдяки своїй мізерно малій величині ці вирости здатні охоплювати самі дрібні нерівності поверхні, що в поєднанні з кігтями дозволяє ящірці легко пересуватися по гладких похилих і вертикальних поверхнях.

Я вмію виконувати досліди.

7. Проведіть один з дослідів. Поставте кілька запитань до цього досліду і запропонуйте своїм товаришам дати на них відповіді під час демонстрування досліду.

Дослід 1 з §7.  Сталеву кульку пропустимо через кільце, у холодному стані вона вільно проходить через кільце, після нагрівання кулька розширюється і застряє в кільці, охолонувши, кулька стискається і знову проходить крізь кільце.

При нагріванні розширюються тверді тіла, рідини, гази. Зміна об'єму пояснюється тим, що речовини складаються з окремих частинок, між якими є проміжки (коли ці частинки віддаляються одна від одної, то об'єм тіла збільшується, при наближенні частинок об'єм тіла зменшується).

8. Змініть форму гумки так, щоб відстань між її молекулами в одному місці збільшилася, а в іншому зменшилася.

Треба зігнути гумку.

9. Маючи парфуми, годинник із секундною стрілкою, лінійку, визначте, на яку відстань пошириться аромат парфумів у вашій кімнаті за одну секунду.

Відстань, на яку полетять бризки за одне натискання кришки маминих духів приблизно 0,5м.

10. Налийте в склянку гарячої води, додайте солі та розмішайте. Накрийте її блюдцем. Через 1-2 хв на блюдці з'являться краплини води. Чому на блюдці немає кристаликів солі?

Внаслідок явища дифузії сіль розчинилась у гарячій воді.

Я знаю, як визначати розміри атомів і молекул.

11. Крапля стеаринової кислоти розтікається по поверхні води, утворюючи дуже тонку плівку товщиною близько 0,000002 мм. Тонкіших плівок стеаринової кислоти одержати не вдається. Як можна пояснити цей факт? Який, на вашу думку, розмір молекули стеаринової кислоти?

Молекули заповнюють один ряд, висота шару дорівнює діаметру молекули 2 • 10-6мм. 

12. Шматочок парафіну об'ємом 1 мм3 кинули в гарячу воду. Парафін розплавився і розтікся по поверхні води, утворивши тонку плівку площею 1 м2. Визначте діаметр молекули парафіну, припускаючи, що товщина плівки дорівнює діаметру молекули парафіну.

Оскільки 1м2 = 1000мм • 1000мм = 1000 000 мм2, тоді 1мм3:1000000мм2 = 0,000001мм = 10-7мм.

Інші завдання дивись тут...