Інші завдання дивись тут... 

§ 15. ТІЛО ВІДЛІКУ. СИСТЕМА ВІДЛІКУ. МАТЕРІАЛЬНА ТОЧКА.

ЗАПИТАННЯ ДО ВИВЧЕНОГО.

1. Яке тіло називають тілом відліку? 

Тіло, відносно якого розглядають рух, називають тілом відліку (його обирають довільно, це може бути Земля, пароплав, будинок, поїзд або будь-яке інше тіло, нерухоме відносно Землі, стіл фізичного кабінету для дослідів).

2. Як визначити, рухається тіло чи перебуває у стані спокою?

Щоб визначити рухається тіло чи перебуває у етапі спокою, потрібно спочатку вибрати тіло відліку, а потім пересвідчитися, чи змінюється відносно нього положення досліджуваного тіла.

3. Хто перебуває в русі: пасажир, який їде в автобусі, чи людина, яка стоїть на автобусній зупинці?

У русі перебуває пасажир, який їде в автобусі відносно людини, яка стоїть на автобусній зупинці.

4. Що насправді рухається: Земля навколо Сонця чи Сонце - навколо Землі?

Земля рухається навколо Сонця.

5. Що таке система відліку?

Тіло відліку, з яким пов'язана система координат, і годинник для вимірювання часу утворюють систему відліку.

Щоб визначити положення тіла визначають тіло відліку, користуються системою координат (за початок системи координат беруть довільну точку тіла відліку, а осі системи вважають нерухомими відносно нього, положення кожної точки на площині можна задати двома координатами, а на прямій – однією) та  вимірюють час руху тіла годинником чи секундоміром.

6. Чим різняться тіло відліку і система відліку?

Система відліку включає в себе тіло відліку, яке буде початком системи координат.

7. У яких випадках тіло можна розглядати як матеріальну точку?

Тіло, розмірами якого можна знехтувати за даних умов, називається матеріальною точкою (тоді розглядається рух не самих тіл, а їх моделей: вважаючи тіло матеріальною точкою, можна не брати до уваги його реальні розміри й припускати, що вся маса тіла зосереджена у одній геометричній точці, у такому випадку не виникає питання про місце прикладання сил, що діють на дане тіло, що буває дуже зручно в тих обставинах, коли це неважливо).

Надалі залежно від умов руху досліджуваного тіла вважатимемо його або матеріальною точкою, або таким, що складається із сукупності матеріальних точок.

8. Як по-іншому називають матеріальну точку?

Матеріальна точка — це об'єкт без розмірів подібно до геометричної точки, який має масу досліджуваного тіла.

9. Чи можна вважати матеріальною точкою земну кулю?

Можна тоді, коли розглядати рух планет у Всесвіті.

Інші завдання дивись тут...