Інші завдання дивись тут...

§ 16. ТРАЄКТОРІЯ. ШЛЯХ. ПЕРЕМІЩЕННЯ.

ЗАПИТАННЯ ДО ВИВЧЕНОГО.

1. Що таке траєкторія?

Траєкторія - це уявна лінія, яку описує матеріальна точка під час руху (якщо безперервно фіксувати в просторі положення певної матеріальної точки рухомого тіла, то отримаємо лінію).

2. Які бувають механічні рухи за формою траєкторії?

Матеріальний рух за формою траєкторії поділяють на прямолінійний (матеріальна точка рухається вздовж прямої) та криволінійний (траєкторія точки є крива лінія).

Форма траєкторії залежить від вибору тіла відліку (відносно Землі траєкторія руху Місяця є колом, а відносно Сонця - лінією складнішої форми). У задачах, якщо не вказано інші тіла відліку, тоді рух тіл розглядається відносно Землі.

3. Який рух називають поступальним? Наведіть приклади поступального руху.

Рух, при якому траєкторії усіх точок тіла мають однакові форму і довжину, називається поступальним. Під час поступального руху будь-який виділений напрям у тілі, що рухається, залишається паралельним своєму початковому положенню. Тому, щоб вивчити поступальний рух тіла, достатньо вивчити рух однієї з його точок. Поступальний рух є найпростішим : рух автомобіля на прямолінійній ділянці дороги, рух поршня в циліндрі двигуна автомобіля, рух шухляди, яку ми витягуємо зі стола. 

4. Що таке шлях? Які одиниці шляху ви знаєте?

Шлях – довжина траєкторії, яку описує тіло під час руху протягом певного інтервалу часу. Шлях позначають малою латинською літерою l.

Одиницею шляху в СІ є один метр (1 м). На практиці користуються також іншими одиницями шляху:

1 м = 100 см = 1000 мм;

1 км = 1000 м = 100 000 см = = 1 000 000 мм;

1 см = 0,01 м; 

1 мм = 0,001 м.

5. Що таке пройдений шлях і переміщення?

Пройдений шлях - це довжина дороги уздовж траєкторії (позначають буквою l). 

Переміщення точки — це вектор (напрямлений відрізок прямої), який сполучає початкове положення точки з кінцевим (позначають літерою s зі стрілочкою зверху).

Довжина або модуль переміщення - число, що показує, скільком одиницям довжини дорівнює це переміщення (позначаємо |s|).

Переміщення – це вектор, тому його визначають модулем і напрямом.

6. Чим відрізняється переміщення від пройденого шляху?

Переміщення має напрям, воно не завжди збігається з траєкторією, дозволяє визначити положення тіла в будь-який момент часу. Пройдений шлях та переміщення збігаються лише в тому разі, якщо тіло рухається вздовж прямої і не змінює напряму руху.

Щоб визначити положення тіла в будь-який момент часу, треба знати його початкове положення і переміщення, здійснене тілом до цього моменту часу. 

7. Визначте переміщення годинникової стрілки за добу; за 2 год.

Переміщення годинникової стрілки за добу дорівнює 0 (коли тіло, рухаючись, повернулося в точку, з якої починало рух, модуль переміщення дорівнює нулю), переміщення за 2 год дорівнює хорді. 

8. Коли пройдений шлях і переміщення будуть однаковими? Наведіть приклади.

Пройдений час та переміщення збігаються лише в тому разі, якщо тіло рухається вздовж прямої і не змінює напряму руху: рух автомобіля по прямій дорозі, витягнути шухляду, запхати шухляду, рух вагонів по прямій ділянці колії, падає вертикально м'яч.

Інші завдання дивись тут...