Інші завдання дивись тут...

§ 17. РІВНОМІРНИЙ ПРЯМОЛІНІЙНИЙ РУХ. ШВИДКІСТЬ РІВНОМІРНОГО ПРЯМОЛІНІЙНОГО РУХУ.

Усі тіла природи перебувають у механічному русі, вони можуть рухатися рівномірно або нерівномірно по безлічі різних траєкторій, які можуть бути дуже складними. 

Прямолінійний рух – це такий рух, під час якого траєкторією тіла є пряма лінія (рух автомобіля по прямій ділянці шосе), під час такого руху тіло за будь-які однакові інтервали часу проходить однаковий шлях по прямолінійній траєкторії.

Найпростіший для дослідження й опису вид механічного руху тіл - прямолінійний рівномірний рух.

Спостереження. Катер рівномірно рухається по морю, його обганяють дельфіни, які також пливуть рівномірно, їх рух відрізняється швидкістю та шляхом за однаковий період часу.

ЗАПИТАННЯ ДО ВИВЧЕНОГО

1. Який рух називають рівномірним? Наведіть приклади руху, близького до рівномірного.

Рівномірним рухом називають такий рух, під час якого тіло за будь-які однакові інтервали часу проходить однаковий шлях (рух точки земної поверхні під час обертання Землі навколо своєї осі, рух точок годинникових стрілок, рух автомобіля по прямій і рівній дорозі, рух звуку і світла у вакуумі).

Дослід. На підтвердження рівномірного руху.

Візьмемо вимірювальний циліндр завдовжки 40 см, діаметр якого 4 см,  наллємо воду і помістимо кульку; закриємо його корком; встановимо циліндр вертикально або з нахилом так, щоб у початковий момент кулька була розташована у верхньому кінці циліндра; кулька почне повільно тонути, причому проходитиме однакові відрізки шляху за однакові інтервали часу, отже, рух кульки є рівномірним.

2. Чим відрізняються один від одного рівномірні рухи плавця, гепарда, орла і літака?

Рівномірний рух гепарда швидший від рівномірного руху плавця, літака – від орла. Рівномірний рух відрізняється швидкістю та пройденим шляхом за деякий однаковий період часу.

3. Що показує швидкість рівномірного руху тіла?

Швидкість рівномірного руху тіла — це фізична величина, що показує, який шлях проходить тіло за одиницю часу (швидкість звичайної ходи людини дорівнює 1 м/с; під час бігу на довгі дистанції людина розвиває швидкість до 7 м/с; а на короткі - до 10 м/с; велосипедист може їхати зі швидкістю 14 м/с; у воді плавець рухається зі швидкістю 2 м/с; автомобіль проїжджає 60 км; а літак пролітає 600 км; швидкість руху автомобіля дорівнює 60 км за годину; швидкість руху літака - 600 км за годину; найбільша швидкість руху людини втричі менша від швидкості руху гепарда; у воді людина плаває у 18 разів повільніше, ніж найшвидший житель океану - риба-меч; синій кит масою 130 т може розвивати у воді швидкість до 37 км/год; моторний човен може рухатися по воді зі швидкістю 30 км/год; спеціальні гоночні автомобілі розвивають швидкість до 284 м/с (1022,4 км/год); гелікоптери і літаки значно випереджають сапсана - найшвидшого птаха; космічні ракети летять до інших планет зі швидкостями від 10 до 17 км/с; американська ящірка бігає по воді, як по твердій землі, зі швидкістю 11 км/год; земляні черв'яки - найшвидші безногі бігуни (повзуни) рухаються зі швидкістю 15 м/год; акула плаває в 10 разів швидше, ніж людина-спортсмен, досягаючи швидкості 50 км/год).

4. Як визначити швидкість, знаючи пройдений шлях і час руху тіла?

Щоб визначити швидкість рівномірного руху тіла, треба шлях, пройдений тілом за певний інтервал часу, поділити на цей інтервал: v = l/t, де v - швидкість руху тіла; l - шлях, пройдений тілом; t - час руху тіла.

Значення швидкостей лежать у визначених межах: від 0 (коли тіло перебуває у спокої) до швидкості поширення світла в безповітряному просторі, яка дорівнює 300 000 км/с.

5. Назвіть одиниці швидкості руху тіла.

Швидкість руху тіла позначають малою латинською літерою V. Одиницею швидкості в СІ є один метр за секунду (1 м/с).

1 м/с – це швидкість руху тіла, під час якого воно за 1 с проходить шлях 1 м.

Застосовують ще й такі одиниці швидкості руху тіла:

1 м/с - 0,001 км/с; 1 км/с - 1000 м/с;

1 км/год - 1000 м/3600 с - 0,28 м/с; 1 м/с - 3,6 км/год.

6. Швидкість руху тіла є векторною величиною. Що це означає?

Швидкість руху тіла с векторною величиною (швидкість характеризується числовим значенням і напрямом швидкості). Величини, які залежать від напряму в просторі, називають векторними величинами, або векторами.

На малюнках вектор швидкості зображають стрілкою, напрям якої збігається з напрямом швидкості, а довжина дорівнює числовому значенню швидкості в певному масштабі.

Знаючи швидкість рівномірного руху тіла, можна визначити шлях, який воно проходить за певний час. Щоб визначити шлях, який проходить тіло під час рівномірного руху, треба швидкість руху тіла помножити на час його руху:

l = v • t, де v - швидкість руху тіла; l - шлях, пройдений тілом; t - час руху тіла.

Знаючи шлях і швидкість рівномірного руху тіла, можемо визначити час його руху. Щоб визначити час руху тіла, треба пройдений тілом шлях поділити на швидкість руху тіла: t = l : v, де v - швидкість руху тіла; l - шлях, пройдений тілом; t - час руху тіла.

Інші завдання дивись тут...