Інші завдання дивись тут...

§ 19. НЕРІВНОМІРНИЙ ПРЯМОЛІНІЙНИЙ РУХ. СЕРЕДНЯ ШВИДКІСТЬ НЕРІВНОМІРНОГО РУХУ.

ЗАПИТАННЯ ДО ВИВЧЕНОГО

1. Який рух називають нерівномірним? Наведіть приклади нерівномірного руху.

Рух називається нерівномірним, якщо упродовж кожного інтервалу часу змінюється швидкість руху тіла. Таким чином, під час нерівномірного руху тіло за однакові інтервали часу проходить неоднаковий шлях (рух автобуса від зупинки до зупинки, плавця, поїзда, літак заходить на посадку, хода та біг людини, рух крові по судинах, ріст організму та більшість рухів у природі).

2. Яку швидкість руху тіла мають на увазі, коли кажуть, що швидкість руху літака дорівнює 700 км/год?

Мають на увазі середню швидкість, оскільки літак летить нерівномірно.

3. Як визначити середню швидкість нерівномірного руху тіла?

Під час нерівномірного руху тіла його швидкість може значно змінюватись у різних точках траєкторії, але для спрощення часто використовують поняття середньої швидкості нерівномірного руху на певній ділянці шляху або за певний час руху, умовно вважаючи його рівномірним.

Середню швидкість нерівномірного руху тіла визначають відношенням пройденого ним шляху до повного часу руху: Vc = l / t, де Vс - середня швидкість руху тіла; l - весь пройдений тілом шлях; t - повний час руху тіла.

Отримані значення середньої швидкості можуть не збігатися зі швидкістю руху тіла на окремих ділянках траєкторії (швидкість руху автомобіля або мотоцикла фіксується за допомогою спеціальних приладів – стрілочних або цифрових спідометрів.

4. Як визначити пройдений тілом шлях, знаючи швидкість і час його руху?

Пройдений тілом шлях нерівномірного руху визначають добутком середньої швидкості нерівномірного руху та повного часу руху: l = Vc • t, де Vс - середня швидкість руху тіла; l - весь пройдений тілом шлях; t - повний час руху тіла.

5. Як визначити час руху тіла, знаючи пройдений ним шлях і швидкість руху?

Час руху тіла визначають відношенням пройденого ним шляху до середньої швидкості нерівномірного руху : t = l / Vc, де Vс - середня швидкість руху тіла; l - весь пройдений тілом шлях; t - повний час руху тіла.

Інші завдання дивись тут...

 

 • хорошистка
  а як скопіювати?

  love дякую за інформацію
  19 жовтня 2015 21:02
 • Lera
  Дякую мені воно дуже допомогло!! love wink
  11 листопада 2015 15:54