Інші завдання дивись тут...

§ 23. ІНЕРТНІСТЬ ТІЛА. МАСА ТІЛА.

ЗАПИТАННЯ ДО ВИВЧЕНОГО

1. Що таке інертність? 

Спостереження 1. М'яч падає на поверхню Землі; а потім відскакує від неї майже з такою самою швидкістю, але у зворотному напрямі (у стані Землі практично не помітно ніяких змін, насправді вони є, але безкінечно малі); тобто результат взаємодії тіл для кожного з них є різним і залежить від властивостей цього тіла. 

Повсякденний досвід і спеціальні досліди свідчать, що внаслідок взаємодії різні тіла зазнають певної зміни швидкості за неоднакові інтервали часу. Рух тіла, яке повільно змінює швидкість руху, більше нагадує рух за інерцією, тому кажуть, що воно інертніше.

Інертність - це властивість тіла, яка полягає в тому, що для зміни його швидкості під час взаємодії з будь-якими іншими тілами потрібен певний час.

Властивість інертності мають усі тіла. Кількісною мірою інертності тіла є маса тіла.

2. Що таке маса тіла?

Маса тіла — це фізична величина, яка характеризує інертність тіла (що більша маса тіла, то воно інертніше).

3. Що є еталоном маси?

Еталон (зразок) одиниці маси – це 1 кілограм (зважуючи тіло на терезах, порівнюють його масу з масою еталона). Еталон (із франц. еталон) - засіб вимірювання, призначений для відтворення і зберігання фізичної величини, а також для перевірки правильності вимірювання цієї величини (міжнародний зразок кілограма зберігаються у Франції, у м. Севрі поблизу Парижа). 

4. Які ви знаєте одиниці маси?

Масу тіла позначають латинською літерою m. За одиницю маси в СІ прийнято один кілограм (1 кг).

На практиці застосовують також кратні й частинні одиниці маси: тонну (т), грам (г), міліграм (мг):

1 т = 1000 кг; 1 г = 0,001 кг; 1 мг = 0,000001 кг;

1 кг = 0,001 т; 1 кг = 1000 г; 1 кг = 1 000 000 мг.

Крім системних, існують й інші одиниці маси тіла (центнер дорівнює сто кілограм; масу дорогоцінного каменю вимірюють у каратах: 1 карат = 0,2 г.; у Київській Русі одиницею маси була 1 гривня, яка дорівнювала приблизно 410 г; пізніше цю одиницю стали називати фунтом: 1 фунт = 0,025 пуда = 32 лоти = 96 золотників = 9216 долей = 0,4 кг; поширеною була одиниця маси пуд (близько 16 кг); для зважування ліків використовували грани: 1 гран = 0.6 г.; традиційно ще застосовували унцію, значення якої залежно від галузі перебувало в межах 28-31 г.)

5. Як можна виміряти масу тіла?

Масу тіла можна виміряти зважуванням на терезах.

Основною частиною навчальних терезів є стержень (коромисло терезів), який може вільно повертатися навколо осі, розміщеної посередині стержня. До його кінців підвісили шальки терезів. Терези перебувають у рівновазі за умови, якщо маси тіл, що лежать па різних шальках терезів, однакові (коромисло терезів розташовано горизонтально, а стрілка приладу вказує па нульову позначку). 

Для зважування використовують спеціальний набір гир різної маси. Набір гир до навчальних терезів включає 9 гир масою 100, 50, 20, 20, 10, 5, 2, 2 і 1 г (за їх допомогою можна дібрати будь-яку масу від 1 до 210 г). Гирі, маса яких менша від 1 г, виготовляють з алюмінію у вигляді пластинок масою 500, 200, 200, 100, 50, 20, 20, 10 мг.

Для зважування на ліву шальку кладуть тіло (масу якого треба виміряти), а на праву шальку гирі добирають так, щоб установилася рівновага. Загальна маса гир, які врівноважують тіло, дорівнює масі тіла. 

6. Що таке зважування?

Визначення маси тіла за допомогою терезів називають зважуванням. Людина вже в перший день народження опиняється на терезах, у магазинах, аптеках, па пошті за допомогою терезів різних конструкцій зважують продукти, ліки, посилки.

7. Які способи вимірювання маси ви знаєте? У яких випадках їх застосовують?

Для визначення маси тіла використовують спеціальні прилади, які називають терезами, вагами (пов'язаний з явищем взаємодії всіх тіл із Землею).

Масу тіл, недоступних для зважування (наприклад, масу Землі, Сонця, а також найменших частинок речовини - атомів і молекул), визначають розрахунковими  способами (шляхом вимірювання швидкостей їх руху, а також інших фізичних величин, що пов'язані разом з масою тіл у різних законах фізики). 

 

Лабораторна робота № 6

Вимірювання маси тіл методом зважування

Мета роботи: навчитися користуватися важільними терезами і вимірювати за їх допомогою масу тіл.

Прилади і матеріали: терези, важки, тіла різної маси.

Хід роботи

1. Ознайомтеся з правилами зважування па важільних терезах. Правила зважування:

1. Перед зважуванням терези потрібно зрівноважити. Щоб установити рівновагу, на легшу шальку слід покласти клаптики паперу.

2. Зважуване тіло покласти на ліву шальку терезів, а гирі - на праву.

3. Зважуване тіло й гирі треба класти на шальки обережно, щоб не зіпсувати терези.

4. Не можна зважувати тіла, маса яких більша за записане на терезах значення.

5. На шальки терезів не слід класти мокрі, брудні, гарячі тіла, насипати без використання підкладки порошки, напивати рідини.

6. Дрібні гирі треба брати тільки пінцетом.

2. Розгляньте, які гирі входять у набір.

Набір гир до навчальних терезів включає 9 гир масою 100, 50, 20, 20, 10, 5, 2, 2 і 1 г (за їх допомогою можна дібрати будь-яку масу від 1 до 210 г).

3. Покладіть па ліву шальку тіло, а па праву підберіть і покладіть такі гирі, щоб терези було зрівноважено. Додавши маси покладених гир, визначте масу тіла.

4. Визначте масу інших тіл і результати запишіть у таблицю.

досліду

Назва тіла

Гирі, якими зрівноважено терези

Маса тіла у грамах

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

Для допитливих

1. Виготовте важільні терези та набір тягарців до них.

2. За допомогою виготовлених терезів виміряйте масу однієї горошини.

3. За допомогою виготовлених терезів виміряйте масу води, яку містить невелика пляшечка (від парфумів, ліків тощо).

Інші завдання дивись тут...