Інші завдання дивись тут...

§ 25. СИЛА.

ЗАПИТАННЯ ДО ВИВЧЕНОГО

1. Що таке сила? 

Сила — це фізична величина, яка є мірою взаємодії тіл і є причиною зміни швидкостей тіл або їх частин (якісно і кількісно описує взаємодію тіл).

2. Від чого залежить дія одного тіла на інше?

Спостереження. Якщо ми розглядаємо, наприклад, взаємодію руки з волейбольним м'ячем, то ми кажемо: «М'яч діє із силою на руку, або рука діє із силою на м'яч».

Дослід. Підвісимо на пружину яблуко; пружина видовжиться; якщо на неї підвісити два яблука, то вона видовжиться більше (два яблука діють на пружину з більшою силою, ніж одне).

Результат дії одного тіла на інше залежить від значення прикладеної сили (що щільніше зачинені двері, то з більшою силою ми повинні їх штовхати або тягнути на себе, щоб відчинити).

Результат дії одного тіла на інше залежить від точки прикладання сили (щоб легше було відкривати двері, ручку дверей прикріплюють якомога далі від завіс. Відчинити, штовхаючи в точці, яка розміщується поблизу петель, дуже важко, ніж за допомогою ручки).

Дія одного тіла на інше залежить від напряму дії сили (для одержання певного результату дії, наприклад розтягнути або стиснути пружину, зачинити або відчинити двері, потрібно прикладати сили в різних напрямах).

3. Як зображають силу на малюнках? Як ії позначають?

Графічно силу зображають у вигляді відрізка прямої зі стрілкою на кінці (початок відрізка суміщають з точкою прикладання сили, довжина відрізка в повному масштабі дорівнює значенню сили, стрілка показує напрям сили).

Силу позначають латинською літерою F.

Величини, які характеризуються числовим значенням та напрямом у просторі, називають векторними (з лат. вектор - ведучий, несучий). Спортсмен приготувався стріляти з лука (його рука діє па тятиву із силою F, напрямленою вправо, а тятива діє па руку з такою самою за значенням силою, напрямленою вліво, таким чином значення сил однакові, але напрями їх протилежні).

Інші завдання дивись тут...