Інші завдання дивись тут...

§ 36. МАНОМЕТРИ.

ЗАПИТАННЯ ДО ВИВЧЕНОГО

1. Як називають прилади для вимірювання тисків, більших або менших за атмосферний?

Для вимірювання атмосферного тиску слугують барометри, для вимірювання інших тисків, що створює рідина або газ, застосовують манометри.

Манометри (з грец. манос - рідкий; метрео - вимірюю) - це вимірювальні прилади, які призначені для вимірювання тиску або різниці тисків.

2. Які бувають манометри?

Манометри  бувають рідинні й деформаційні (трубчасто-пружинні та цифрові).

3. Чим відрізняється трубчасто-пружинний манометр від рідинного?

Рідинні манометри для вимірювання тиску від 100 до 160 мм рт. ст. заповнюють ртуттю, манометри, за допомогою яких вимірюють різницю тисків у межах від 10 до 100 мм рт. ст., заповнюють водою або іншою рідиною.

Деформаційні манометри дуже поширені, такий манометр винайшов у 1848 р. французький учений Е. Бурдон; у таких манометрах вимірюваний тиск або різниця тисків визначають за деформацією пружного чутливого елемента.

Деформаційні манометри з трубчастою пружиною (це металева трубка, яка закрита з одного кінця, а другий кінець приєднується до середовища, тиск у якому потрібно виміряти) називають трубчасто-пружинними (якщо збільшувати тиск всередині трубки, вона почне розгинатися; цей рух трубки через спеціальні пристрої буде передаватися до стрілки; вона фіксуватиме на шкалі манометра значення тиску).

4. Що показує дослід, зображений на малюнку 188?

Рідинний U-подібний манометр складається зі скляної трубки, яка має форму латинської літери U і в яку налито рідину (воду або спирт). 

Дослід. За допомогою гнучкої трубки одне з колін манометра з'єднують з круглою плоскою коробочкою, затягнутою гумовою плівкою; якщо тиск у лівому й правому колінах однаковий, то рідина встановлюється на одному рівні; якщо натиснути на плівку, то рівень рідини в коліні манометра, з'єднаному з коробочкою, знизиться, а в другому - на стільки само підвищиться (при натисканні на плівку тиск повітря в коробочці підвищується; цей надлишковий тиск передасться рідині у відповідному коліні, і її рівень знижується; зниження рівня в цьому коліні буде відбуватися доти, доки надлишкова сила тиску не зрівноважиться вагою надлишкового стовпа рідини в другому коліні манометра); тому за різницею висот стовпів рідини в манометрі можна бачити, наскільки тиск на плівку відрізняється від атмосферного

Якщо у посудину з рідиною будемо опускати манометричну коробочку U-подібного манометра, тоді що глибше опускаємо коробочку манометра, то більша різниця висот рідини всередині приладу (зі збільшенням глибини занурення гідростатичний тиск рідини збільшується).

Інші завдання дивись тут...