Інші завдання дивись тут...

Розділ 4. § 40. МЕХАНІЧНА РОБОТА

У повсякденному житті слово «робота» вживається дуже часто (роботою називають будь-яку корисну працю робітника, ученого, учня). У фізиці поняття роботи значно вужче: насамперед розглядають механічну роботу.

ЗАПИТАННЯ ДО ВИВЧЕНОГО

1. Яку роботу називають механічною?

Механічна робота виконується під час переміщення тіла під дією прикладеної до нього сили. 

2. Наведіть приклади, коли тіла виконують механічну роботу.

Автомобіль тягне з певною силою причіп і переміщує його на деяку відстань; одна людина піднімає пакунки, переносить і складає їх, а друга завантажує автомобіль мішками; шайба, після удару хокейною ключкою, рухається по льоду, під дією сили тертя вона через певний час зупиняється.

3. Як визначають механічну роботу?

Щоб визначити виконану механічну роботу, треба значення сили помножити на шлях, пройдений тілом у напрямі дії сили, тобто: А = Fl,

де А - механічна робота; F - сила; І - шлях, пройдений тілом у напрямі дії сили.

Механічна робота прямо пропорційна прикладеній до тіла силі й відстані, на яку це тіло переміщується.

Для того щоб підняти вантаж масою 1 кг на висоту 1 м, потрібно прикласти силу 9,8 Н , щоб підняти тіло масою 10 кг на таку саму висоту, потрібно прикласти силу в 10 разів більшу (виконана робота в цьому разі буде в 10 разів більшою).

Для того щоб підняти вантаж масою 1 кг на висоту 1 м, потрібно прикласти силу 9,8 Н , щоб підняти тіло з такою ж масою на 10м, потрібно прикласти силу в 10 разів більшу (виконана робота в цьому разі буде в 10 разів більшою).

4. Назвіть одиниці механічної роботи.

Одиницею роботи в СІ є один джоуль (1 Дж).

1 джоуль — це робота, яку виконує сила 1 Н, переміщуючи тіло на 1 м у напрямі дії сили: 1 Дж = 1 Н 1 м = 1 Н м.

Цю одиницю названо на честь англійського фізика Джеймса Джоуля. Одиницею механічної роботи є також кілоджоуль (кДж) і мегаджоуль (МДж):

1 кДж = 1000 Дж; 1 МДж = 1000 000 Дж.

5. У яких випадках робота не виконується?

Робота не виконується тоді, коли тіло рухається за інерцією (тобто F=0), або не можемо зрушити тіло з місця (тобто l = 0 ).

Інші завдання дивись тут...