Інші завдання дивись тут...

§ 41. ПОТУЖНІСТЬ.

Швидкість виконання роботи характеризують фізичною величиною, яку називають потужністю.

Потужність серця у спокої в різних людей має межі від 0,7 до 1,8 Вт, тобто співрозмірна з потужністю електричного дзвінка, під час навантаження вона може збільшуватися у 2-6 разів, у тренованих людей навіть у 10 разів; довгий час людина здатна працювати із середньою потужністю 75 Вт (0,1 кін. сил), а короткочасно, наприклад під час бігу, - до 600 Вт. Голубий кит із хвостом з горизонтальними лопатями розвиває потужність 368 кВт; ця потужність тільки вдвічі менша від потужності двигуна літака Ан-2 і в 7 разів більша за потужність двигуна трактора ДТ-75; тепловоз має потужність 4400 кВт; а ракета-носій «Протон» - понад 44 000 МВт.

ЗАПИТАННЯ ДО ВИВЧЕНОГО

1. Що таке потужність?

Потужність – фізична величина, яка характеризує швидкість виконання роботи.

2. За якою формулою визначають потужність?

Потужність - це фізична величина, яку визначають відношенням виконаної роботи до затраченого часу. Щоб визначити потужність, треба роботу поділити на час її виконання: N = A/t, де N - потужність; А - механічна робота; t - час.

3. Які є одиниці потужності?

Одиницею потужності в СІ с один ват (1 Вт). Її названо на честь англійського винахідника парової машини Джеймса Уатта.

1 ват — цt потужність, при якій за 1 с виконується робота 1 Дж:

1 Вт = 1 Дж / 1с = Дж/с

Використовують й інші одиниці потужності: кіловат (кВт) і мегават (МВт):

1 кВт = 1000 Вт; 1 МВт = 1 000 000 Вт.

4. Як можна визначити механічну роботу, знаючи потужність двигуна і час, протягом якого він працював?

Знаючи потужність двигуна N, можна визначити роботу А, яку виконує цей двигун протягом певного інтервалу часу t, за формулою: А = Nt

Інші завдання дивись тут...