Інші завдання дивись тут...

§ 44. МАШИНИ ТА МЕХАНІЗМИ.

ЗАПИТАННЯ ДО ВИВЧЕНОГО

1. Що називають механізмом? Машиною?

Механізм (у перекладі зі старогрецької слово «механізм» означає знаряддя, пристрій) — це пристрій, що передає рух або перетворює один вид руху в інший. Коли людині під час виконання роботи потрібно перемістити якесь тіло відносно інших тіл або змінити напрям його руху, вона використовує спеціальні пристрої, які називають механізмами (механізми для підняття вантажів, лук, колесо, шестерні, петлі, клин тощо.

Машина - це поєднання механізмів для перетворення енергії з одного виду в інший (нині дедалі ширше використовуються не окремі машини, а системи машин автоматичної дії). Слово «машина» почали широко вживати лише з XVIIІ ст. Машини - пристрої, які було винайдено інженерами для виконання основних виробничих операцій (роботи) - екскаватор, електромагнітний кран, велосипед, космічний корабель, велосипед, батискаф, дирижабль, тощо . Людина лише керує ними.

2. Укажіть, що з перелічених назв є машиною, а що - механізмом: колесо, автомобіль, лук, екскаватор, клин, літак, петля, ракета.

Механізми: колесо, лук, клин, петля.

Машини: автомобіль, екскаватор, літак, ракета.

3. Назвіть механізми, які використовуються в автомобілі.

Щоб виконати роботу, у кожній машині є відповідний робочий орган (в екскаватора - ківш, у підйомного крана - електромагніт, у велосипеда - ведуче колесо); робочому органу машини двигун (пристрій, у якому той чи інший вид енергії перетворюється в механічний рух) надає руху, затрачаючи енергію (у велосипеда - м'язових зусиль ніг людини, в екскаватора й космічного корабля - енергію згоряння пального, в електромагнітного крана - електричну енергію); потім механічний рух від двигуна до робочого органу машини передасться різними механізмами (наприклад, шестернями, ланцюгами), які називають передавальними.

У кожній машині є три основні частини - робочий орган, передавальний механізм і двигун (наявність цих трьох частин відрізняє машину від будь-якого іншого технічного пристрою).

У кожному автомобілі є три основні частини - робочий орган (ведучі колеса), передавальний механізм і двигун.

Інші завдання дивись тут...