Інші завдання дивись тут...

§ 45. ПРОСТІ МЕХАНІЗМИ

ЗАПИТАННЯ ДО ВИВЧЕНОГО

1. Назвіть прості механізми, які людина використовує у своїй діяльності.

Пристрої, призначені для зміни сили, називають простими механізмами (вони змінюють силу й використовуються для виконання механічної роботи).

Котки, колесо, шестерні (зубчасті колеса для регулювання швидкості обертання - одна шестерня може обертати сусідню з більшою або меншою швидкістю), важіль, коловорот, рухомий або нерухомий блок, похила площина.

2. Що таке важіль?

Важіль – це тверде тіло, яке може обертатися навколо нерухомої опори. 

Коловорот є різновидом важеля дає виграш у силі для підйому відра води з криниці. 

3. Чим відрізняється рухомий блок від нерухомого?

Блок - колесо з жолобом, закріплене в обоймі, через жолоб блока пропускають мотузку, трос або ланцюг. У нерухомого блока вісь під час піднімання або опускання вантажів нерухома, у рухомого блока рухома вісь піднімається або опускається разом з вантажем. 

Рухомий та нерухомий блок призначені для підйому вантажів, проте рухомий блок дає виграш у силі в два рази.

Дослід 1. Нерухомий блок.

До нитки прикріпимо вантаж; нитку перекинемо через блок, вісь якого нерухома; вільний кінець нитки прикріпимо до динамометра; під час піднімання та опускання вантажу вісь блока не рухається і динамометр показує значення сили, з якою ми піднімаємо вантаж; змінимо положення динамометра та підвісимо вантаж до гачка динамометра, покази динамометра будуть ті самі.

Дослід 2. Рухомий блок.

Один кінець нитки закріпимо, до штатива, а другий - до динамометра; на нитці підвішуємо блок з вантажем; піднімаючи або опускаючи вантаж, видно, що разом з ним рухається і блок (тобто цей блок рухомий), причому покази динамометра вдвічі менші, ніж вага вантажу.

4. Для чого використовують похилу площину?

Піднімаючи вантаж уздовж похилої площини, отримаємо виграш у силі в стільки разів, у скільки разів довжина схилу площини більша за її висоту. Похила площина полегшує підйом вантажів (хоч йти по ній доводиться довше, але зусиль треба затрачати набагато менше, ніж піднімаючи вантаж вертикально вгору). 

5. Назвіть різновиди похилої площини.

Гвинтова драбина – похила площина, що обвиває вісь, подібно до різьби гвинта (по гвинтовій драбині підніматися легше, ніж по вертикальній, але доводиться долати більшу відстань); гвинт (використовуються для скріплення деталей); клин (становить основну частину колючих, різальних, стругальних інструментів: голки, ножа, ножиців, сокири, стамески, рубанка, лемеша плуга).

6. Який виграш у силі дає рухомий блок? Похила площина?

Рухомий блок дає виграш у силі у два рази, похила площина дає виграш у силі в стільки разів, у скільки разів довжина схилу площини більша за її висоту.

Інші завдання дивись тут...