Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Що вивчає хімія? Речовини, їх будову, властивості, застосування і перетворення речовин.

 

Вправа 2 Чому хімія належить до природничих наук? Бо так само як фізика, біологія, геологія, хімія вивчає природу, весь навколишній світ і передусім — речовини та їх перетворення.

 

Вправа 3 Як ти розумієш епіграф до підручника? Хімія відіграє важливу роль практично в усіх сферах діяльності людини, без неї неможливо обійтися в сучасному світі. 

 

Вправа 4 Розкрий значення хімії в суспільному виробництві та побуті. Особливо велику роль відіграє хімія у розвитку таких галузей промисловості, як мікроелектроніка, радіотехніка та обчислювальна техніка. Розвиток цих галузей неможливий без нових матеріалів з особливими властивостями, яких немає в природі, їх добувають за допомогою сучасної хімії. Хімічна промисловість — виробництво різноманітних речовин і продуктів на їх основі — складає одну з провідних галузей народного господарства. Широко використовується хімія і в сучасному побуті. І не тільки опосередковано, через уживання їжі, використання одягу, взуття, палива, а й безпосередньо, через використання мила, соди, пральних порошків, дезінфікуючих і профілактичних речовин, засобів для виведення плям, лаків і фарб, парфумів і ліків тощо.  

 

Вправа 5 Як ти думаєш, чому потрібно вивчати хімію в школі? Вивчення хімії допоможе краще зрозуміти біологію. Навчить правильно і безпечно поводитися з речовинами в побуті, в природі, на виробництві.

Інші завдання дивись тут...