Інші ГДЗ дивись тут...

Відповіді і розв'язки 

до підручника "Хімія 7 клас" Буринська Н.М.

ЗА НОВОЮ ПРОГРАМОЮ 2015, 2020 РОКУ

УКЛАДЕНО ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ЦЬОГО САЙТУ!

Не використовувати в комерційних цілях на інших сайтах!

Вступ

§ 1. Хімія — природнича наука. Речовини та їх перетворення у навколишньому світі ...8

§ 2. Короткі відомості з історії хімії ...12

Розділ І. Початкові хімічні поняття

§ 3. Фізичні тіла. Матеріали. Речовини. Фізичні властивості речовин ...25

§ 4. Чисті речовини і суміші. Способи розділення сумішей ...29

§ 5. Атоми. Молекули. Хімічні елементи ...35

§ 6. Відносна атомна маса хімічних елементів ...41

§ 7. Прості й складні речовини. Хімічні формули. Відносна молекулярна маса ...44

§ 8. Валентність хімічних елементів ...50

§ 9. Масова частка елемента в складній речовині ...53

§ 10. Фізичні та хімічні явища ...57

Практична робота 3. Дослідження фізичних і хімічних явищ ...61

§ 11. Закон збереження маси речовин. Хімічні рівняння ...62

Розділ ІІ. Кисень

§ 12. Повітря, його склад ...68

§ 13. Оксиген і кисень. Поширення в природі ...72

§ 14. Добування кисню та його фізичні властивості ...75

§ 15. Хімічні властивості кисню ...79

Практична робота 4. Добування кисню з гідроген пероксиду, збирання, доведення його наявності ...83

§ 16. Застосування кисню. Колообіг Оксигену в природі ...84

Розділ ІІІ. Вода

§ 17. Вода, склад молекули. Поширення в природі ...88

§ 18. Фізичні властивості води ...90

§ 19. Розчин та його компоненти. Процес розчинення ... 93

§ 20. Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини ...96

Лабораторний дослід Приготування розчину солі з певною масовою часткою розчиненої речовини ...99

§ 21. Взаємодія води з оксидами ...100

§ 22. Значення води в природі та житті людини ...103

У всіх вправах сірим кольором даються відповіді,

а зеленим ― пояснення.

Інші ГДЗ дивись тут...